Sylvana van de Scheur Geschreven door Sylvana van de Scheur op 09 november 2020

Stream is de Datawatt online webscada omgeving waarin alle data van locaties en apparatuur overzichtelijk is weergegeven. Naast het monitoren is het ook mogelijk de locaties op afstand te besturen en te controleren.

Nieuw dashboard in Stream

Nieuw dashboard in Stream

Stream geeft een overzicht van alle data en 24/7 inzicht in het functioneren van het proces. De portal is recent uitgebreid met dashboard voor alarmanalyse. Met dit dashboard is er nog beter inzicht en overzicht van alarmen en statussen.

Rijkswaterstaat Noord Nederland is al langer een gebruiker van Stream webscada. De wens om naast de al bestaande rapportages ook de duur van de alarmen te monitoren, kwam voort uit de prestatiecontracten met onderaannemers voor het beheer van kunstwerken. Hiervoor hebben wij het alarmanalyse dashboard ontwikkeld. Via de responstijden in het systeem is er inzicht in hoe lang een alarm gemiddeld duurt en hoe snel het alarm is opgemerkt.

Dashboard alarmanalyse

Het dashboard voor RWS-NN (zie afbeelding) geeft het overzicht van de actuele en historische alarmen. Daarnaast wordt ook de gemiddelde duur van het alarm en de communicatiestatus gemonitord.

Dashboard Alarmanalyse

Stream genereert automatisch rapporten. Hier zijn standaardrapportages voor, maar de klant kan ook zelf rapporten samenstellen. In het nieuwe dashboard zijn de verschillende functies gebundeld en is er in één oogopslag een overzicht beschikbaar met alle statussen van de locaties.

Dynamisch ontwerp

Het grote voordeel van het dashboard is dat deze dynamisch is, dit betekent dat deze naar wens van de gebruiker wordt ingesteld. Naast Rijkswaterstaat Noord Nederland gebruikt ook de Gemeente Coevorden het dashboard.

Door het flexibele ontwerp kan het dahboard eenvoudig worden gebruikt in de water-, energie- en industriemarkt. Ook deze toepassingen worden in cocreatie met klanten uitgwerkt, zodat er altijd een oplossing op maat wordt geleverd. “Voorbeelden van klantgericht ontwikkelen”, aldus directeur Roy Gerding.

Gebruiksgemak

Belangrijk bij de ontwikkeling van het dashboard is het gebruikersgemak. Door samen met klanten te kijken naar de toepassing, is het gebruiksgemak verhoogd. Het voordeel van de dynamische opbouw is dat de alarmanalyse voor verschillende doelen is te gebruiken. Omdat onze engineers nu eerder aan tafel zitten met de gebruikers kunnen wij ook beter meedenken met onze klanten. Zo is bijvoorbeeld de helpfunctie in Stream aangepast zodat de handleiding nu direct in het menu beschikbaar is.

Rijkswaterstaat Noord Nederland

Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS-NN) is blij met deze oplssing. De ‘Contract Prestatie Indicatoren’ (CPI’s) met de onderaannemers zijn in het dashboard geplaatst. Hierdoor heeft RWS-NN nu eenvoudig per onderaannemer een overzicht van de prestatie afspraken.

Ook de onderaannemers zijn tevreden met deze oplossing. Zij hebben nu overal en altijd virtueel toegang tot de objecten en kunstwerken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierdoor kunnen zij sneller maatregelen nemen om de storing te voorkomen of op te lossen. Bovendien kan de storing ook online in Stream worden afgehandeld.Dashboard alarmanalyse

RWS-NN werkt al vele jaren met de Datawatt systemen voor de bewaking en besturing van de grotere kunstwerken. Het gaat dan vooral om pompinstallaties, tunnelgemalen en aquaducten. Het is belangrijk dat de storingsmeldingen van deze locaties betrouwbaar zijn, zodat de verkeersoverlast tot een minimum beperkt blijft.

Stream alarmanalyse

Een voorbeeldlocatie van RWS-NN

Voor de bewaking en besturing van de genoemde kunstwerken zijn de locaties met Datawatt onderstations en dataloggers (RTU’s) uitgerust. Deze staan bij de infrastructurele knooppunten waarbij het voor de verkeersdoorstroming belangrijk is dat de storingen snel en betrouwbaar worden opgelost. Met een betrouwbare en snelle alarmering kunnen de onderhoudspartijen adequaat reageren.

RWS-NN licht de keuze voor de Datawatt oplossing toe: “De diverse onderhoudspartijen kunnen inloggen op de locaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Er is altijd direct inzicht in de parameters, foutmeldingen en alarmen. Online alarmen worden meteen bevestigd en wijzigingen doorgevoerd. De onderhoudspartijen hebben nu op afstand inzicht in het functioneren van de locaties. Ook zijn er grafieken en rapporten beschikbaar voor het plannen van het onderhoud.”

Gemeente Coevorden

De Gemeente Coevorden is ook al langer een gebruiker van Stream webscada. De gemeente gebruikt Stream websada voor de bewaking, besturing en alarmering van onder andere riool- en pompgemalen en bergbezinkbassins. Op deze locaties zijn Datawatt onderstations geplaatst die communiceren met Stream webscada. Stream stuurt op basis van real/near time data de pompen aan gebaseerd op het heersende peil in de pompput of bergbezinkbassin.

Stream biedt gemeente Coevorden een overzicht van de in- en uitslagpeilen, het niveau in de pompput en van verschillende andere parameters die belangrijk zijn voor een optimaal beheer. Bovendien verzorgt Stream het snel en foutloos doorsturen van de urgente alarmen naar de dienstdoende servicetechnicus.

Gemeente Coevorden: “Wij hebben gekozen voor dit moderne platform zodat wij overal en altijd veilig kunnen inloggen. Wij hebben nu altijd data van de locatie voorhanden. Daarnaast biedt de integratie met Google maps veel voordelen. De locaties zijn nu voor de storingsdienst moeiteloos te vinden en vooraf kan de situatie op locatie worden verkend, zodat het juiste gereedschap meteen mee kan”, vertelt R. Snijders, telemetriebeheerder van de gemeente.

Security

Security staat hoog op de agenda bij onze klanten en ook bij onze system developers en engineers, vertelt Directeur Gerding. Zowel onze onderstations als Stream webscada voldoen aan alle wet- en regelgeving en zijn uitgerust en beveiligd met de nieuwste technieken. Wij gebruiken standaard een two-way-authenticator log-in met beveiligde https-inlogverbinding. Ook onze onderstations en communicatieprotocollen zijn op diverse manieren beveiligd, zodat manipulatie van de data en/of hacks niet mogelijk zijn.

Lees meer over cybersecurity in het blog van product engineer Erik Heuker.

Meer informatie?

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Contactformulier