Geschreven door Nummerwissel M2M-diensten in 2017 afgerond op 02 november 2017

Van een 06 met 10-cijfers naar een 097 met 12-cijfers

Mogelijk heeft u al een bericht ontvangen van uw provider over de nummerwissel van uw M2M-diensten. Alle servicenummers voor apparaten gaan nog dit jaar over van een tien-cijferig 06-nummer naar een twaalf-cijferig 097-nummer. Met deze maatregel wil de regering voorkomen dat er in de toekomst niet voldoende 06-nummers meer zijn.

De omnummering is de afgelopen vijf jaar gefaseerd ingezet. Sinds deze periode worden voor M2M-diensten geen nieuwe 06-nummers meer uitgegeven en zijn bij contractherzieningen bestaande 06-M2M-nummers gewijzigd naar 097-nummers. Het ministerie van EZ heeft bekend gemaakt dat alle telecomaanbieders verplicht zijn om voor het einde van dit jaar alle “06” machine-to-machine oftewel M2M nummers om te zetten naar 097-nummers. Dit kan van invloed zijn op uw monitorings- en telemetrieoplossing.

M2M-diensten

 Gevolgen

Maakt uw organisatie gebruik van een RTU of onderstation met SMS of GSM-data en een 06-inbelverbinding om contact te maken met de hoofdpost? Lees dan verder.

Dit geldt echter niet voor systemen die met ADSL of GPRS-verbindingen communiceren. Ook voor de normale telefoonlijnen, de zogenaamde PSTN-lijnen zonder sim kaart, heeft dit geen gevolgen. Als uw organisatie nog 06-nummers gebruikt voor M2M-diensten dan heeft u waarschijnlijk al bericht gehad van uw provider. U bent dan geïnformeerd over de omnummering en de datum en tijd van omzetting van de nummers.

Remote Terminal Units

Onze dataloggers, onderstations en RTU’s zijn voorbereid op de omnummering en werken probleemloos met de 12-cijferige 097-nummers. U hoeft bij de inbelverbinding alleen de nummerwissel door te voeren voor RTU’s die inbellen op een GSM-modem of via SMS communiceren. Verder hoeft u geen extra handeling of actie te ondernemen. Wilt u hulp bij deze configuratie, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Onze service engineers helpen u graag op weg of lossen het voor u op.

Centraal systeem

Als de nummerwisseling is doorgevoerd, dan moet deze wijziging ook in de centrale applicatie of hoofdpost worden doorgevoerd om de inbelverbinding opnieuw tot stand te brengen. Dit regelt u met de leverancier van uw hoofdpost. Zodra uw provider de nummerwissel in gang heeft gezet, kan de hoofdpost uw onderstation, datalogger of RTU niet meer bereiken en werken de functies niet meer.

Maakt u gebruik van een Datawatt hoofdpost zoals Adroit, TelDas of Stream, dan kunt u deze wijziging zelf doorvoeren in het centrale systeem of voor hulp contact opnemen met onze serviceafdeling. Onze service engineers helpen u graag op weg of lossen het voor u op.

Samengevat

Na bericht van uw provider wordt de nummerwisseling doorgevoerd op de aangegeven datum. Al onze onderstations zijn voorbereid op de nummerwissel. Alleen op stations of RTU’s die inbellen op een GSM-modem of een SMS inbelverbinding naar het centrale systeem versturen moet het nieuwe nummer worden ingevoerd. Op de hoofdpost of het centrale systeem moet het bestaande 06-nummer aangepast worden naar het nieuwe 12-cijferige 097-nummer. Dit regelt u zelf of met de leverancier van uw hoofdpost.

Let op: bij GPRS- en LTE-verbindingen gaat de nummerwissel automatisch, hiervoor hoeft u geen aanpassingen te maken in het onderstation en het centrale systeem. Wel raden wij aan een test uit te voeren om de werking van zowel de locatie als de centraal post te controleren. Voor ADSL- en PSTN-verbindingen verandert er niets omdat er geen gebruik wordt gemaakt van 06-nummers.

Heeft u meer informatie over uw systeem of heeft u hulp nodig bij de configuratie? Onze engineers helpen u graag.

Meer informatie?

Meer informatie over de M2M-nummerwissel? Neem contact op met de auteur Nummerwissel M2M-diensten in 2017 afgerond.

  • Nummerwissel M2M-diensten in 2017 afgerond