Geschreven door Roy Gerding op 23 januari 2017

Kwaliteit en veiligheid geborgd

Datawatt heeft zowel de ISO als de VCA** certificaten onlangs vernieuwd. Daarbij heeft ook een aantal medewerkers opnieuw examen gedaan voor het VCA diploma. Hiermee is iedereen weer volledig op de hoogte van de nieuwste stand van zaken in het vakgebied. Met de hercertificering bewijst Datawatt opnieuw te voldoen aan alle nationale en internationale eisen. De audits hadden betrekking op het gebied van kwaliteit- , veiligheid- en milieu-eisen en op het gebied van arbomanagement.

Verandering van de organisatie

De transitie van Datawatt naar een marktgerichte organisatie, heeft niet alleen invloed gehad op de bedrijfsvoering. Deze verandering is ook belangrijk geweest voor de ISO9001 en de VCA ** normering. Veranderingen leiden vaak naar nieuwe strategieën en werkwijzen. Dit heeft tot gevolg dat procedures mee veranderen. Datawatt is in staat geweest de kanteling van de organisatie vlot om te zetten in een nieuwe structuur. Met het behaalde resultaat kunnen wij de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien.

Voor de hercertificering zijn audits uitgevoerd door de experts van Lloyds Register. De medewerkers die zijn geïnterviewd, gaven, volgens de auditor van Lloyds, blijk van gedegen kennis van het werk en de omstandigheden. Wij zijn voor de komende drie jaar weer volledig gecertificeerd voor zowel de ISO9001 als de VCA** normering.

Trots

Het management is trots op het vlotte verloop van de audits. Dat de organisatie opnieuw voldoet aan de strenge eisen, betekent voor onze klanten dat de kwaliteit en veiligheid blijft gewaarborgd. “In onze bedrijfsvoering wordt structureel aandacht besteed aan innovatie, veiligheid en een gezonde werkomgeving. Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij ook belangrijk. Als directeur ben ik trots op dit resultaat en wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage”.

U kunt de certificaten hier downloaden

ISO9001 en VCA**