Geschreven door Etienne Hilgen op 04 mei 2017

De energietransitie staat voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame of hernieuwbare energie. In de innovaties die dit mogelijk maken, spelen energiebesparingen, energieopslag en het slim gebruiken van energie een belangrijke rol. Datawatt wil in deze markt een leidende rol spelen door allerlei vormen van energie-uitwisseling mogelijk te maken.

Gridstor is een organisatie opgericht door DNV-G met als doel stakeholders bij te staan met een wereldwijd toepasbaar raamwerk voor duurzame en veilige energieopslag. Datawatt is lid van Gridstor en heeft zitting in het “stuurcomité”.

Gridstor

Energieopslag

Energieopslag en het op een later tijdstip gebruiken van energie wordt gezien als een belangrijk middel om de wereldwijde energietransitie te laten slagen. Er zijn veel partijen bij (batterij)opslagsystemen betrokken. Vaak worden containers met accu’s ingezet als mini-elektriciteitscentrale. Een van de uitdagingen waar wij bij helpen is het monitoren van de batterijopslagsystemen en de PLC regelingen voor het energiemanagementsysteem.

Gridstor

Wat doet Gridstor?

Gridstor bundelt alle stakeholders en adviseert bij complexe vraagstukken over energieopslag. Zowel voor leveranciers als gebruikers. Het stuurcomité werkt aan richtlijnen, parameters en uitgangspunten bij vraagstukken die voortkomen uit de energietransitie. Wij zijn onderdeel van het stuurcomité en werken mee aan de ontwikkeling van de zogenaamde Recomended Practices (RP’s). Bijvoorbeeld voor het definiëren van levensduur- of cyclusverwachtingen bij energieopslag, het uitwerken van technologieprestaties zoals frequentiehandhaving, noodvoorzieningen en peak shaving. Bekijk hier de video van Gridstor over RP’s.

Gridstor

Innovatieve maatwerkoplosser

Met ons lidmaatschap en zitting in het stuurcomité geven wij invulling aan onze filosofie van innovatieve maatwerkoplosser. De innovatiemarkt voor de energietransitie biedt veel uitdagingen waarbij onze oplossingen een rol kunnen spelen. Onze oplossingen zijn inzetbaar bij het beheer, de distributie, monitoring en sturing van complexe processen en netwerken. Wij zetten onze expertise graag in om de energietransitie vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door onze praktijkervaring te delen.

Gridstor

Best practices

Energie-opslag

Onze oplossingen optimaliseren snellaadstations voor elektrische auto’s, door te helpen bij het schakelen in de energie-opslag. Zonnepanelen leveren goedkoop energie maar garanderen geen constante energievoorraad. Bovendien is een gewone voedingskabel te klein om meerdere auto’s gelijktijdig te laden. Alternatieve energieopslag helpt dit probleem op te lossen. De standaardoplossing, namelijk een grotere voedingskabel, leidt tot hogere kosten voor vastrecht en stroomverbruik. Door energieopslag mogelijk te maken in gebruikte en afgeschreven accu’s in containers is er continue energie beschikbaar in de snellaadstations. Het laden van de accu’s gebeurt met de zonnepanelen aangevuld met stroom uit het reguliere stroomnet. Onze oplossingen bewaken en monitoren continue het energiemanagementsysteem van de accu’s, regelen het energiemanagement en presenteren de data in het webscadasysteem Stream. Door de innovatie van opslag en energiemanagement blijft de infrastructuur intact en worden flinke besparingen gerealiseerd.

Onbalansmarkt

Een ander voorbeeld waarbij onze oplossingen worden ingezet, is het sturen in de onbalans markt. Nu steeds meer stroom uit zonne- en windenergie komt, is de productie van de stroom vaak ongelijk aan de consumptie ervan. Om de netten goed functionerend te houden is het belangrijk om de balans in evenwicht te houden. Omdat de prijzen in de energiemarkt per moment verschillen, loont het om energie op te slaan. Op deze manier wordt optimaal geprofiteerd van de prijsverschillen in de onbalansmarkt. Het betrouwbaar meten en sturen is hierbij van cruciaal belang. Onze oplossingen bieden standaard functionaliteiten die dit mogelijk maken. Door de data inzichtelijk te presenteren wordt het proces optimaal ingericht. Onze expertise in deze markt gebruiken wij graag voor innovaties om de energietransitie verder te ontwikkelen.

De energietransitie staat voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame of hernieuwbare energie.

 

Meer informatie?

Vult u onderstaand formulier in voor meer informatie of u kunt tijdens kantooruren contact opnemen met onze contactpersoon Etienne Hilgen.