Geschreven door Johan van der Veen op 28 januari 2019

Datawatt levert DA-stations
(afstandsbediening middenspanningstations)

Met besturing op afstand kunnen stroomstoringen sneller worden opgelost. Voorheen werd bij een stroomstoring een monteur op pad gestuurd die de transformatorhuisjes in het getroffen gebied af moest gaan om het probleem te achterhalen. Een tijdrovende klus. Bovendien worden bij dergelijke storingen vele huishoudens getroffen, terwijl het probleem slechts bij één of twee transformatorhuisjes zit.

Inzet DA-station

De apparatuur die het mogelijk maakt om op afstand te monitoren en te besturen wordt in vaktermen ook wel een DA-station (Distributie Automatisering) genoemd. De DA-stations worden ingezet voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV (middenspannings)-energienetwerk.

G. Geist, senior adviseur Asset management bij Coteq vertelt: “Het probleem zit in een kabel en om het probleem te lokaliseren passen we Distributie-Automatisering (DA) toe. Op locatie plaatsen we een DA-lite station met signalering, deze geeft op afstand aan waar de kortsluiting is en we gebruiken een DA-station met afstandsbediening om snel om te schakelen”.

Het DA-lite station maakt het mogelijk om op afstand te zien waar het probleem zit. Daardoor wordt de monteur gericht naar de probleemlocatie gestuurd en is stroomuitval sneller opgelost. Concreet betekent het dat de aansluitingen minder lang last hebben van de stroomstoring omdat de storingen sneller zijn opgelost.DA-station

Energietransitie

De netbeheerders staan voor een omvangrijke taak om het middenspanningsnetwerk geschikt te maken voor de energietransitie. Deze transitie staat voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame of hernieuwbare energie, zoals van zon, wind of biogas. Hierdoor komen er steeds vaker schommelingen in het net voor en wordt de kwaliteit van de geleverde elektriciteit en van de eigen installatie en apparatuur steeds belangrijker.

Smart grids

Daarom is het belangrijk het distributienetwerk slim (smart) te maken. Het zogenaamde smart grids distributienetwerk zorgt voor het op afstand monitoren en schakelen. Coteq Netbeheer pakt dit gefaseerd aan. “Vaak zal dit op een natuurlijk moment gebeuren als we het kunnen combineren met andere werkzaamheden”, vertelt Geist.

Smartgids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk. Het is belangrijk voor de moderne netbeheerder om grip te houden op de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk.

Upgrade MV-verdeelstations

In een eerdere fase zijn al wijkstations van een upgrade in de middenspanninghoofdverdeelstations voorzien. Hiervan zijn ondertussen al vier omgebouwd en staan er zeker nog 16 op de planning om geschikt gemaakt te worden voor afstandsbediening.

Ondertussen is Coteq Netbeheer ook begonnen het eerste transformatorstation geschikt te maken voor afstandsbediening. In de toekomst komen er DA-lite-stations op alle belangrijke schakelpunten. Een transformatorstation is een belangrijk knooppunt in het distributienetwerk en herbergt een of meerdere transformatoren om 10 kV om te zetten naar laagspanning (400/230 V) voor de levering aan huishoudens en bedrijven.

De oplossing

Het DA-station bestaat uit sensoren die in het netwerk zijn geplaatst en zijn aangesloten op de Datawatt telemetriekast. Op de MS-installatie zijn storingstverklikkers en een Datawatt Remote Terminal Unit (RTU) is ingebouwd in de telemetriekast. De RTU verwerkt de signalen en de meetdata en controleert de telemetrieverbinding met het centrale scada systeem. De signalen hebben betrekking op basisfuncties zoals de detectie van kortsluitstromen en aardlekstromen, storingen, configuraties op afstand, procesinformatie en tijdsynchronisatie.

In cocreatie met Coteq Netbeheer is een standaard telemetriekast ontwikkeld, die wordt ingezet in de wijkstations en in de transformatstations. De telemetriekast is EMC-proof en gebouwd volgens de NEN1010 eisen.

Wij leverden al eerder het scadasysteem dat voorziet in een aantal “mimics” die in nauw overleg met Coteq Netbeheer zijn gemaakt. De oplossing zorgt voor het betrouwbaar doorsturen van de meetgegevens naar het centrale scada (EMS) Energie Management Systeem.

Leverzekerheid

Het fysieke distributienet is in geval van een cybersecurity gerelateerde calamiteit te scheiden van het scadasysteem en werkt dan autonoom verder. De leveringszekerheid is daarmee gegarandeerd. Het goed vastleggen van de netgegevens is noodzakelijk voor het veilig, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam uitvoeren van netbeheer. De gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van het onderhoud, het verhelpen van storingen en het opstellen van vervangingsbeleid. Niet in de laatste plaatst worden de gegevens ook ingezet voor het maken van nauwkeurige investeringsbeslissingen voor de transitie.

Beheer op afstand

Een goed functionerend netwerk is van levensbelang voor de netbeheerder. De onderlinge integratie van het systeem is een belangrijk onderdeel om de juiste werking van de componenten in de geleverde stations te verzekeren. Verder zijn security, betrouwbaarheid, onderhoud en levensduur belangrijke aspecten. Evenals de integratie met het scadasysteem, de opzet van de configuratie en de installatie.

De oplossing zorgt niet alleen voor beheer op afstand maar ondersteunt en optimaliseert ook het onderhoud en het beheer van het netwerk waardoor aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

DA-box

Volgens Coteq Netbeheer wordt de komende jaren blijvend geïnvesteerd in het verder op afstand bedienbaar maken van het elektriciteitsnet. Geist: “De belangrijkste redenen om te investeren in de DA-stations is omdat wij bij een middenspanningstoring de stroomvoorziening bij onze klanten sneller willen herstellen en beter voorbereid zijn op de transitie met de invloed van elektrisch vervoer, zonnepanelen en windmolens. De klus is uitgevoerd in samenwerking met Cogas Duurzaam, Cogas Infra, Datawatt en Eaton.”

Meer informatie

Meer informatie over onze DA-station oplossing? Neem dan contact op met Johan van der Veen.

of vul onderstaand formulier in voor een afspraak 

Contactformulier