Geschreven door Ronald Robbertsen op 11 augustus 2016

De energietransitie in Nederland staat voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame of hernieuwbare energie. In de innovaties die de transitie mogelijk maken, spelen ook energiebesparingen en het slim gebruiken van energie een grote rol. De overheid stimuleert duurzame energie op verschillende manieren en heeft vanwege het grote succes de subsidie met 1 miljard euro verhoogd, lees meer>.

Innovaties in de energietransitie

De problemen bij de energietransitie hebben te maken met de onstabiele bron, wind en zon zijn niet altijd beschikbaar. Ook de opslag, kwaliteit en distributie zorgen voor interessante vraagstukken die innovatieve oplossingen vereisen. Bovendien zijn de kosten, per opgewekte MW, vaak nog vele malen hoger dan bij fossiele brandstoffen. De energie-transitie innovatiemarkt biedt vele toepassingen voor de Datawatt oplossingen. De Datawatt producten zijn inzetbaar bij het beheer, de distributie, monitoring en sturing van de complexe processen en netwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan warmte en koudeopslag. De Datawatt systemen ondersteunen innovaties die deze complexe vraagstukken oplossen.

Best practices

Een van de voorbeelden is het snellaadstation Haarrijn aan de A2, lees meer>. Het probleem bij dit oplaadstation is dat de zonnepanelen geen constante energie leveren, en dat de voedingskabel te klein is om drie auto’s gelijktijdig te laden. De standaardoplossing is een grotere voedingskabel, maar dit leidt tot hogere kosten voor de kabel en extra stroomkosten voor vastrecht en stroomverbruik.

Energie-transitie

Stream presenteert alle belangrijke data uit het proces.

Daarom wordt de energie opgeslagen in accu’s waarmee de elektrische auto’s worden opgeladen. Het laden van de accu’s gebeurt me zonnepanelen en het reguliere stroomnet. Datawatt bewaakt en monitort continue het energiemanagementsysteem en presenteert de data in het zelfontwikkelde webscada systeem Stream. Door de innovatie van opslag van energie is de infrastructuur intact gebleven en zijn flinke energiebesparingen gerealiseerd.

Een ander voorbeeld waarbij de Datawatt oplossingen worden ingezet is bij het sturen in de onbalans markt. Zeker nu steeds meer stroom uit zonne- en windenergie komt. Hierdoor is de productie van de stroom vaak niet gelijk aan de consumptie ervan. Om de netten goed functionerend te houden is het belangrijk dit evenwicht in stand te houden. De prijzen in de energiemarkt verschillen per moment. Hierdoor loont het om de energie op te slaan als te prijs laag is, ten gevolge van overschot en te verkopen bij schaarste als de energieprijs hoger is. Om optimaal te profiteren van de prijsverschillen in de onbalansmarkt is het betrouwbaar meten en sturen van cruciaal belang. De Datawatt webscada oplossing Stream biedt standaard veel functionaliteiten die het meten en sturen in deze markt mogelijk maken.

Complexe processen

De Datawatt oplossingen kunnen redundant worden ingezet omdat de beschikbaarheid van de stroom bij deze processen vaak van groot belang is. De oplossingen van Datawatt zijn geschikt voor innovaties in de energie-transitie vanwege de bewezen betrouwbaarheid, de deskundigheid van de medewerkers en de vele flexibele mogelijkheden in relatie tot de gunstige prijsstelling.

Scholt energy Ronald

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.