Geschreven door Distributie automatisering en smart grids op 10 juni 2020

Distributie automatisering (DA) bij netwerkbedrijven is actueler dan ooit. De moderne netbeheerder staat voor de uitdaging de energienetten te optimaliseren en klaar voor de toekomst te maken. Door nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke doelstellingen verandert de energiemarkt in rap tempo. Door de energietransitie staat de stabiliteit van het netwerk op het spel.

Om stroomuitval te voorkomen en het netwerk beheersbaar te houden, zijn innovaties nodig om het net intelligent te maken. Bijvoorbeeld kortsluitverklikkers op strategische locaties, zoals knooppunten of een plaats waar een storing veel impact heeft. Met de inzet van Distributie Automatisering kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter monitoren. Datawatt werkt al vanaf 1977 mee aan projecten voor het optimaliseren van de distributie in zowel water- als energiemarkt.

Best practices DA projecten

Wij hebben ervaring met een aantal DA projecten. Voorbeelden zijn het smartgrid project waarbij standaard DA-boxen zijn ontwikkeld voor locaties met 3,6 of 12 velden. Deze zijn voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV (middenspannings)-energienetwerk. Ook voor grotere locaties hebben we DA-kasten geleverd waarbij Stedin zelf het installatieproces begeleidt. Ook hebben wij meegewerkt aan het kortsluitverklikkers project van Joulz -Stedin voor een intelligent storingsdetectiesysteem.

Voor Coteq NV werken we mee aan een op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet door het automatiseren van de stroomvoorziening, waardoor stroomstoringen korter zijn en het netwerk beter is voorbereid op de energietransitie. Coteq Netbeheer breidt MV-distributiestations uit om op te treden als DA-locaties. Naast aanpassingen worden onze RTU’s geplaatst voor metingen, signalering van overstroom, kortsluitingen en aardfouten en het op afstand schakelen van velden met OPTO’s via Modbus. Switching wordt op afstand uitgevoerd en beveiligingsaspecten zijn leidend.

Bij Enexis hebben we een systeem geleverd voor het monitoren en de storingsafhandeling van een groot aantal transportstations in haar MV-spanningstransportnet en deze voorzien van onze telemetriestations die communiceren via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen.

Innovatie

Een innovatie op DA-gebied is het draadloze plug en play Terzo systeem dat is geïnstalleerd in het distributienetwerk van Coteq en draait bij het Stedin Innovation Lab. De oplossingen voldoen aan de groeiende vraag naar snelle installatie van apparatuur in MV-installaties. Het wordt toegepast op de Magnefix-schakelsystemen en bewaakt de MV-velden in de installatie op de aanwezigheid van spanning, momentane stroom, temperatuur van de fasegeleiders en de omgevingstemperatuur en vochtigheid. De gegevens tussen de sensoren en de transceiver worden draadloos versleuteld verzonden en gelezen en bewaakt door de RTU via Modbus. Deze oplossing kan worden uitgebreid met deursensoren en besturing voor openbare verlichting.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote zijn gestuurd, is het voor de netbeheerder belangrijk dat de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem veilig is. Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn er ook nog andere security mogelijkheden om het energienetwerk te beveiligen tegen cybersecuritity.

DA maakt duurzame energie mogelijk

Met distributie automatisering worden de distributienetten “smart grids”.  Met een “smart grid” is het distributienet robuuster en kan er meer elektriciteit worden afgenomen en terug geleverd. De energietransitie zorgt voor veel ontwikkelingen op het energienet. Met een smart grid kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen en terug leveren.

Distributie automatisering

Plug en play oplossingen

Onze DA-oplossingen zijn modulair en flexibel (schaalbaar) en plug- en play, met standaard engineering, op afstand bedienbaar geleverd. Ook de gelijkrichter en UPS zijn standaard. Er zijn meerdere stroommeters die allemaal gelijktijdig worden uitgelezen. De smartgrid DA-oplossing zorgt voor het overbrengen van meldingen en de meetwaarden naar het centrale systeem.

Beperken storingsminuten

Met de DA-oplossingen is het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk fors lager. De smartgrid oplossingen staan bij netopeningen, moeilijk bereikbare locaties, knooppunten en klantstations in het MV-energienetwerk. Een smartgrid locatie is voor het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) een op afstand bedienbaar station met meldingen en meetwaarden. Op de locaties zijn meters geïnstalleerd en op het LS rek aangesloten waarmee de netvervuiling inzichtelijk is. Netvervuiling is actueel door het toenemende gebruik van windmolens, zonnepanelen e.d. op het energienetwerk.

Smart grids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk. Kostenbesparingen zijn mogelijk omdat het netwerk niet wordt uitgebreid, maar beter wordt benut. Het is belangrijk voor de moderne netbeheerder om grip te houden op de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk.

Het is de uitdaging van de moderne netbeheerder om het distributienet optimaal in te zetten

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons contactpersoon Distributie automatisering en smart grids.

  • Distributie automatisering en smart grids

De smartgrid DA-box is modulair uitbreidbaar