Geschreven door Johan van der Veen op 10 juni 2020

Distributie automatisering (DA) bij netwerkbedrijven is actueler dan ooit. De moderne netbeheerder staat voor de uitdaging de energienetten te optimaliseren en klaar voor de toekomst te maken. Door nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke doelstellingen verandert de energiemarkt in rap tempo.

Met de inzet van Distributie Automatisering kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter monitoren. Datawatt werkt al vanaf de oprichting mee aan projecten voor het optimaliseren van de distributie in zowel water als energie

Best practices

Voorbeelden zijn het smartgrid project waarbij standaard DA-boxen zijn ontwikkeld voor locaties met 3,6 of 12 velden. Deze zijn ingezet voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV (middenspannings)-energienetwerk. Voor Coteq NV werken we mee aan een op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet door het automatiseren van de stroomvoorziening, waardoor stroomstoringen korter zijn en het netwerk beter is voorbereid op de energietransitie. Ook hebben wij meegewerkt aan het kortsluitverklikkers project van Stedin voor een intelligent storingsdetectiesysteem. Bij Enexis hebben we een systeem geleverd voor het monitoren en de storingsafhandeling van een groot aantal transportstations in haar MV-spanningstransportnet en deze voorzien van onze telemetriestations die communiceren via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote zijn gestuurd, is het voor de netbeheerder belangrijk dat de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem veilig is. Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn er ook nog andere security opties om het energienetwerk te beveiligen tegen cybersecuritity.

DA maakt duurzame energie mogelijk

Met een robuuster net kan ongestoord elektriciteit worden afgenomen en terug geleverd. De energietransitie zorgt voor veel nieuwe ontwikkelingen op het energienet. Met DA-projecten worden van energienetwerken “smartgrids” gemaakt. Met een smartgrid kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen en terug leveren.

Distributie automatisering

Plug en play oplossingen

Onze DA-oplossingen zijn modulair en flexibel (schaalbaar) en plug- en play, met standaard engineering, op afstand bedienbaar geleverd. Ook de gelijkrichter en UPS zijn standaard. Gelijktijdig worden meerdere stroommeters uitgelezen. De smartgrid DA-oplossing zorgt voor het overbrengen van meldingen en de meetwaarden naar het centrale systeem.

Beperken storingsminuten

Met de DA-oplossing is het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk fors lager. De smartgrid oplossing staan bij netopeningen, moeilijk bereikbare locaties, knooppunten en klantstations in het MV-energienetwerk.

Een smartgrid locatie is voor het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) een op afstand bedienbaar station met meldingen en meetwaarden. Op de locaties zijn meters geïnstalleerd en op het LS rek aangesloten waarmee de netvervuiling inzichtelijk is. Netvervuiling is actueel door het toenemende gebruik van windmolens, zonnepanelen e.d. op het energienetwerk.

Smartgids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk waardoor aanzienlijke kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Het is belangrijker voor de moderne netbeheerder om grip te houden op de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk.

Het is de uitdaging van de moderne netbeheerder.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons contactpersoon Johan van der Veen.

De smartgrid DA-box is modulair uitbreidbaar