Het netwerk dali Geschreven door De uitdaging van de moderne netbeheerder op 02 februari 2016

Het netwerk DALI

Distributie automatisering Light (DALI)

Datawatt is al vele jaren actief op het gebied van smart grids. Niet alleen het slimmer maken van de netwerken door het toevoegen van intelligentie zoals sturing, monitoring en alarmering is een unieke kerncompetentie. Ook het integreren van hardware en de presentatie van data vanuit het netwerk is een onderdeel waarin Datawatt zich al in veel projecten heeft bewezen.

Enexis is één van de grote Nederlandse netbeheerders. Maatschappelijk gezien wordt van netbeheerders verwacht dat zij weten wat er in haar netten speelt. Onderdeel van dit proces is het gebruik maken van slimme netten, zogenaamde smart grids. Daarom is Enexis begonnen met het DALI project met als uiteindelijk doel het observeren van alle netstations, in totaal 35.000 stuks in 2020.

Om dit te realiseren is in 2015 een pilot gestart om hiermee ervaring op te doen. Datawatt is een van de geselecteerde bedrijven om de netten van Enexis slimmer te maken. Wim Ploem, projectleider van het DALI project bij Enexis Asset Management: “in een groot gedeelte van de hoog- en middenspanningsstations in het netwerk van Enexis is al slimme automatisering aanwezig. Het Dali project gaat om een uitrol in het laagspanningsnetwerk. Deze toepassing heeft drie belangrijke voordelen.”

Meer invloed voor gemeenten

Gemeenten kunnen invloed uitoefenen op de tijden waarop lantaarnpalen langs de openbare weg branden. Dankzij het Dali project kunnen de gemeenten zelf de verlichting (OV) in- en uitschakelen. Bijvoorbeeld later op een heldere dag of langer op een feestdag of bij een evenement i.v.m. de veiligheid. Door slimmer te schakelen kunnen grote besparingen worden gemaakt.

Sneller storingen verhelpen

Dankzij Dali kan Enexis sneller lokaliseren waar de storing zit, waardoor een aanzienlijke verbetering wordt verwacht op het aantal storingsminuten. Fraudeurs zullen niet blij zijn, want ook het energieverbruik kan met DALI veel gerichter worden gemonitord.

Klaar voor de toekomst

Door nieuwe technologieën, maatschappelijke veranderingen en politieke doelstellingen verandert de energiemarkt in rap tempo. Dankzij de big data-analyse dat het systeem levert kan beter worden ingespeeld op de komende veranderingen.

Datawatt uitgekozen voor pilot van Enexis
De oplossing

De oplossing voor dit pilotproject dat Datawatt heeft ontwikkeld bestaat uit een zogenaamde DALI-box. Deze unit bestaat uit een compacte behuizing met een D05-RTU met OV-sturing en een energiemeter. De basis voor het schakelen van de openbare verlichting is een geïntegreerde astronomische kalender. De D05-RTU verzamelt alle data van de locatie en verstuurt het naar een centraal systeem. Via Stream, een moderne HTML5 webapplicatie, wordt alle data realtime verzameld en verwerkt tot waardevolle procesinformatie. Deze gegevens worden gebruikt om het gehele proces beter inzichtelijk te maken. Stream stelt alle netwerkinformatie realtime beschikbaar, ook op mobiele apparaten.

De big data uit het veld wordt gecombineerd met andere beschikbare gegevens waardoor het netwerk inzichtelijker wordt en Enexis haar maatschappelijke verantwoording beter kan invullen. De weergave van de data kan op diverse manieren worden aangeboden, zoals via webscada, Google maps, grafieken of rapportages maar ook in Excel downloads. Ook kunnen setpoints worden ingesteld, waarmee het systeem rechtstreeks ingrijp in het proces.

Het netwerk DALI

Dali maakt het flexibel schakelen van de OV mogelijk.