Geschreven door Ronald Robbertsen op 24 augustus 2017

De energietransitie zorgt voor grote verschuivingen en dwingt tot samenwerken in de energiemarkt. Datawatt draagt bij door het inzetten van kennis en expertise bij het monitoren en sturen in deze markt. Om de energietransitie rendabel te maken wordt volop gezocht naar nieuwe oplossingen.

Energieopslag is een van deze oplossingen. Dit begint bij betrouwbaar meten en monitoren zodat het mogelijk is energie op te slaan en het proces te optimaliseren en te sturen. Door energie op te slaan is energie-uitwisseling mogelijk en wordt geprofiteerd van de wisselende energieprijzen in de onbalansmarkt.

Energieopslag

Om onze elektriciteitsnetten goed functionerend te houden is het belangrijk om de balans van het net in evenwicht te houden, ook op de momenten dat het weinig waait. Door energie op te slaan in een zogenaamde energiecontainer kan deze flexibel worden ingezet in de energiemarkt en kan gebruik worden gemaakt van de prijsverschillen in de energiemarkt. Voorwaarde voor deze oplossing is dat er betrouwbare informatie over het net voorhanden is. De Datawatt oplossingen meten, monitoren en sturen in dit proces.

sturen in de onbalansmarkt

Energieopslag in batterijen opgeslagen containers.

Energygrid van de toekomst

Een voorbeeld met deze oplossing is het project Windpark Giessenwind. Deze organisatie heeft deze vorm van energieopslag als eerste toegepast bij het opwekken van windenergie. Het consortium C-wind van o.a. Scholt Energy services heeft gezorgd voor een reserveopslag van energie in containers waarbij de Datawatt oplossing is ingezet voor het meten en sturen.

Het project is een mooi voorbeeld van samenwerking aan ontwikkelingen in de energietransitie. Doordat bedrijven expertises bundelen, worden innovaties mogelijk. Op deze manier wordt gewerkt aan het “energygrid van de toekomst”

sturen in de onbalansmarkt

Projectlocatie Giessenwind (foto G. Mouthaan)

Decentrale energieopwekking

Op de locatie van Giessenwind staan drie windturbines van 108 meter hoogte. Deze turbines voorzien ongeveer 6.000 huishoudens van energie. Omdat stroom uit wind fluctueert, moet het elektriciteitsnet deze schommelingen opvangen. Wim Meerkerk, van windpark Giessenwind: “Batterijopslagsystemen zijn noodzakelijk om onze ambities met duurzame energie op het Nederlandse elektriciteitsnet in te passen”.

De oplossing 

De basis van deze oplossing is een energieopslagsysteem van circa 1 MWh, een transformatorstation en een netaansluiting. Door energie op te slaan kan vraag en aanbod worden afgestemd. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast en kan de energie op de meest winstgevende momenten worden verkocht. Met deze oplossing worden aanzienlijke infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet voorkomen. De bijdrage van Datawatt bestaat uit het betrouwbaar meten en sturen. Met de inzet van RTU’s en software wordt betrouwbare data uit het netwerk gehaald, waarmee het proces kan worden geoptimaliseerd.

Bij Giessenwind zorgt een D05-MRTU voor de integratie en de systeemopzet van de apparatuur in de container. De systeemopzet behelst de implementatie van de energiemeter, het uitlezen van de hoofdmeter en het weergeven van data in de Stream webscada omgeving, gekoppeld aan de interface van de shared omgeving van Scholt Energy services.

De Datawatt RTU als onderdeel van de totaaloplossing

Energiehandel door sturen in de onbalansmarkt

Het opslagsysteem wordt in eerste instantie gebruikt voor de handel in energie. Sander Drissen, Business Development Manager Scholt Energy Services: “Deze opstelling biedt een duurzame basis en kan waar nodig worden uitgebreid. Ook wordt gekeken naar andere locaties en toepassingen, lees meer >.” Datawatt biedt een standaardoplossing die meten en sturen in de onbalansmarkt mogelijk maakt. Drissen: “Door data beschikbaar en inzichtelijk te hebben, wordt het proces beter ingericht. Een mooi voorbeeld van cocreatie in de energietransitie.”

Meer informatie?

Meer informatie over sturen in de onbalansmarkt? Neem contact op met Ronald Robbertsen.