Watermanagement

Drinkwater buitenland

Datawatt heeft bijzonder veel ervaring op het gebied van watermanagement en gebruikt deze kennis graag voor buitenlandse projecten. Het gaat hierbij over drinkwater- , afvalwater- en oppervlaktewaterprojecten waarbij telemetrie, monitoring, alarmering, data-acquisitie, scada en automatisering wordt ingezet.

Datawatt heeft niet alleen ervaring in Nederland in het gebied van watermanagement maar ook internationaal. De referentieprojecten gaan zowel over zowel afvalwater, en oppervlaktewater, maar ook over de drinkwatervoorzieningen in derdewereldlanden.

Afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer

Een best practice is dat Datawatt voor verschillende bovenwindse eilanden in de Nederlandse Antillen systemen heeft geleverd voor het gehele afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer. Voor de diensten openbare Werken (D.O.W.) op zowel Aruba als op Curaçao zijn Datawatt systemen ingezet voor bewaking, datacollectie en besturing van rioolwaterzuiveringen en pompgemalen. Op een aantal hoofdlocaties heeft Datawatt volledige besturingskasten geleverd, die door Datawatt RTU’s worden bestuurd en gecontroleerd. De besturingskasten communiceren naar het centrale scada systeem, die op haar beurt de volledige rapportage, besturing en alarmering verzorgd.

Drinkwateroptimalisatie

Een andere best practice is het project in Dhaka, Bangladesh voor de integrale aanpak van de watervoorziening en daarbij behorende de sanitaire voorzieningen en hygiëne in de arme gebieden van de stad Dhaka. Een gebied waar nog ruim 3,5 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Het onderdeel waarvoor Datawatt is gevraagd mee te denken door Vitens Evides International (VEI) is het verbeteren van de distributienetwerken en het leveren van een monitoring- en Scada systeem voor District Metered Areas (DMA’s).  Voor dit project levert Datawatt de dataloggers en een webbased scada-applicatie om de DMA’s te monitoren. De meetgegevens worden gebruikt om de distributie te optimaliseren, om over de juiste en actuele informatie te beschikken, voor het onderhoud en voor de optimale inzet van de infrastructuur. De lokale medewerkers zijn opgeleid om zelfstandig met de systemen te kunnen werken.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Roy Gerding.