Distributie automatisering

Distributie automatisering (DA) is vooral voor de verbetering van het distributienetwerk. Met de inzet van DA  kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter controleren en monitoren. De moderne netbeheerder staat voor de uitdaging de energienetten te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst. De energiemarkt verandert door nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke doelstellingen. Het distributienetwerk verandert mee.

Best practices

Voorbeelden van de inzet van DA zijn o.a. het smartgrid project van Stedin waarbij standaard DA-boxen zijn ontwikkeld voor locaties met 3,6 of 12 velden. Deze DA-boxen worden ingezet voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV-energienetwerk.

Coteq NV werkt met DA aan een op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet door het automatiseren van de stroomvoorziening. Hierdoor zijn stroomstoringen een stuk korter en is het netwerk beter voorbereid op de energietransitie.

Enexis Zuid heeft DA voor het monitoren en de storingsafhandeling en heeft een groot aantal transportstations in het MV-spanningstransportnet voorzien van Datawatt telemetriestations die via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen communiceren.

Ook het kortsluitverklikkers project van Joulz voor Netbeheerder Stedin voor een intelligent storingsdetectiesysteem is een mooi voorbeeld van Distributie Automatisering. In dit project worden kortsluitverklikkers ingezet die zorgen dat de netbeheerder op afstand ziet in welk transformatorstation een kortsluiting is ontstaan. Dit DA systeem ondersteunt en optimaliseert het onderhoud en het beheer van het middenspanningsnetwerk. Stedin heeft ons verteld dat in de praktijk is gebleken dat dit storingsdetectiesysteem tot een reductie van wel 85% van de storingstijd heeft geleid.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote worden gestuurd, is het voor de netbeheerders belangrijk dat de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem veilig en betrouwbaar is. Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn ook andere security opties belangrijk. Een voorbeeld is het versleuteld versturen van data. Datawatt heeft samen met met Westland Energie een secure versie van het IEC60870-5-104 protocol ontwikkeld.

Een mooi voorbeeld van hoe in cocreatie met de klant naar innovatieve oplossingen worden gezocht. 

DA maakt duurzame energie mogelijk

De energietransitie zorgt voor veel nieuwe ontwikkelingen op het energienet. Met een robuuster net is ongestoord energie afname en opname mogelijk.

Smart grids

Met DA-projecten worden energienetwerken zogenaamde “smartgrids”. Deze zorgen dat distributienetwerken voorbereid zijn op toekomst en de energietransitie. Met een smartgrid kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen en terug leveren.

Slimme en innovatieve Datawatt oplossingen zorgen dat de distributie infrastructuur optimaal wordt benut. Smart grids maken het mogelijk.

Standaardoplossing

Onze DA-oplossingen zijn modulair, flexibel, innovatief. De systemen kunnen plug- en play met standaard engineering op afstand worden bediend. Ook de gelijkrichter en UPS zijn standaard. Er worden gelijktijdig meerdere stroommeters uitgelezen. Onze DA-oplossing zorgt voor het overbrengen van meldingen en meetwaarden naar het centrale systeem van de opdrachtgever. Datawatt heeft veel ervaring met het realiseren van interfaces naar systemen van derden.

Strategische inzet DA

Met DA vermindert het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk fors. De DA-oplossingen zijn geplaatst bij netopeningen, moeilijk bereikbare locaties, knooppunten en klantstations in het MV-energienetwerk. Een smartgrid locatie is voor het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) een op afstand bedienbaar station met meldingen en meetwaarden.

Op de locaties zijn meters en sensoren geïnstalleerd en op het LS-rek aangesloten. Hiermee wordt de netvervuiling inzichtelijk voor de netbeheerder.  Netvervuiling is actueel door het gebruik van windmolens, zonnepanelen e.d. op het energienetwerk. Onze datalogger zorgt voor een zorgeloze afhandeling van de data.

Smartgids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk en levert kostenbesparingen op. Het is belangrijk voor de moderne netbeheerder om grip te hebben op het distributienetwerk om het net stabiel en betrouwbaar te houden.

Innovatie

Een innovatie op DA-gebied is het draadloze plug en play Terzo systeem. Dit systeem is al getest in het distributienetwerk van Coteq en Enexis en draait bij het Stedin Innovation Lab. Deze oplossing voldoet aan de groeiende vraag van snelle installatie van apparatuur in MV-installaties. Deze innovatie wordt toegepast op de Magnefix-schakelsystemen. De MV-velden worden bewaakt op de aanwezigheid van spanning, momentane stroom, temperatuur van de fasegeleiders, de omgevingstemperatuur en vochtigheid. De gegevens tussen de sensoren en de transceiver zijn draadloos versleuteld en verstuurd. De RTU bewaakt en leest de data via Modbus. Deze oplossing kan worden uitgebreid met deursensoren en besturing voor openbare verlichting. Wij verwachten dat dit nog maar het begin is van nieuwe innovaties in de DA omgeving.

Besturing openbare verlichting

Voor het schakelen van openbare verlichting is samen met partner Flinter een moderne lokale Ripple Control Transmitters ontwikkeld voor montage in MV/LV-onderstations. De ontvangers in het veld die op het onderstation aansluiten worden hergebruikt. Dit levert bij renovatie en vervanging van het systeem aanzienlijke besparingen op in materiaal- en installatiekosten.

DA is de uitdaging van de moderne netbeheerder

Meer informatie

Wij adviseren u graag over al uw netbeheerder vraagstukken. Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.

Een voorbeeld van een standaard 12-velden MV-kast

 

Of vul onderstaand formulier in dan nemen wij contact op met u.

Contactformulier