Distributie automatisering

Distributie automatisering is vooral voor de verbetering van het distributienetwerk. Met de inzet van distributie automatisering (DA) kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter monitoren. De moderne netbeheerder staat voor de uitdaging de energienetten te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst. Door nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke doelstellingen verandert de energiemarkt in een rap tempo en het distributienetwerk verandert mee.

Best practices

Voorbeelden van de inzet van DA zijn o.a. het smartgrid project van Stedin waarbij standaard DA-boxen zijn ontwikkeld voor locaties met 3,6 of 12 velden. Deze DA-boxen worden ingezet voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV (middenspannings)-energienetwerk. Coteq NV werkt aan een op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet door het automatiseren van de stroomvoorziening, waardoor de stroomstoringen een stuk korter zijn en het netwerk beter is voorbereid op de energietransitie. Enexis Zuid heeft voor het monitoren en de storingsafhandeling een groot aantal transportstations in haar MV-spanningstransportnet voorzien van onze telemetriestations die communiceren via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen voor DA. Ook het kortsluitverklikkers project van Joulz voor Netbeheerder Stedin voor een intelligent storingsdetectiesysteem is een mooi voorbeeld van Distributie Automatisering.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote worden gestuurd, is het voor de netbeheerders belangrijk dat de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem veilig en betrouwbaar is. Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn er ook nog andere security opties, zoals het versleuteld versturen van de data. Datawatt heeft hiervoor samen met met Westland Energie een secure versie van het IEC60870-5-104 protocol ontwikkeld.

DA maakt duurzame energie mogelijk

De energietransitie zorgt voor veel nieuwe ontwikkelingen op het energienet. Met een robuuster net is ongestoord energie afname en opname mogelijk.

Smart grids

Met DA-projecten worden energienetwerken zogenaamde “smartgrids”. Smartgrids zorgen dat distributienetwerken beter voorbereid zijn op toekomstige zaken die te maken hebben met de energietransitie. Met een smartgrid kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen en terug leveren.

Standaardoplossing

Onze DA-oplossingen zijn modulair en flexibel en plug- en play, met standaard engineering, op afstand bedienbaar. Ook de gelijkrichter en UPS zijn standaard. Gelijktijdig worden meerdere stroommeters uitgelezen. De DA-oplossing zorgt voor het overbrengen van meldingen en de meetwaarden naar het centrale systeem.

Beperken storingsminuten

Met DA vermindert het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk fors. De DA-oplossingen zijn geplaatst bij netopeningen, moeilijk bereikbare locaties, knooppunten en klantstations in het MV-energienetwerk. Een smartgrid locatie is voor het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) een op afstand bedienbaar station met meldingen en meetwaarden.

Op de locaties zijn meters en sensoren geïnstalleerd en op het LS-rek aangesloten waarmee de netvervuiling inzichtelijk is.  Netvervuiling is steeds actueler door het toenemende gebruik van windmolens, zonnepanelen e.d. op het energienetwerk. De datalogger zorgt voor een zorgeloze afhandeling van de data.

Smartgids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Het is belangrijker voor de moderne netbeheerder om grip te hebben op de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk.

DA is de uitdaging van de moderne netbeheerder

Meer informatie

Wij adviseren u graag over al uw netbeheerder vraagstukken. Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.

Een voorbeeld van een standaard 12-velden MV-kast