Distributie automatisering

Distributie automatisering (DA) is voor de verbetering van het distributienetwerk. Met de inzet van DA kan de netbeheerder het elektriciteitsnet beter controleren en monitoren.

De moderne netbeheerder staat voor de uitdaging de energienetten te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst. De energiemarkt verandert door de energietransitie, nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke doelstellingen. Het distributienetwerk verandert mee en wordt een smart grid.

Best practices

In het DA project van Stedin hebben wij standaard DA-boxen ontwikkeld voor locaties met 3,6 of 12 velden in het distrubutienetwerk. Deze DA-boxen worden ingezet voor de automatisering, datacommunicatie en hulpspanning van het MV-energienetwerk.

De DSG-RTU is het hart van de DA-box.

Voor Coteq NV is een DA project met een op afstand bestuurbaar elektriciteitsnet ontwikkeld door het automatiseren van de stroomvoorziening. Hierdoor zijn de stroomstoringen een stuk korter en is het netwerk beter voorbereid op de energietransitie.

Enexis Zuid gebruikt DA voor het monitoren en de storingsafhandeling en heeft een groot aantal transportstations in het MV-spanningstransportnet voorzien van Datawatt telemetriestations die via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen communiceren.

Het kortsluitverklikkers project van Joulz voor Netbeheerder Stedin is ook een intelligent DA storingsdetectiesysteem. In dit project worden kortsluitverklikkers ingezet zodat de netbeheerder op afstand ziet in welk transformatorstation een kortsluiting is. Volgens Stedin heeft dit in de praktijk geleid tot een reductie van wel 85% van de storingstijd.

Distributie automatsering ondersteunt en optimaliseert het onderhoud en het beheer.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote worden gestuurd, is het voor de netbeheerders belangrijk dat de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem veilig en betrouwbaar is.

Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn ook andere security maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld het versleuteld versturen van data. Zoals de secure versie van het IEC60870-5-104 proocol dat Datawatt samen met Juva/ Westland energie  heeft ontwikkeld.

Een mooi voorbeeld van hoe in cocreatie met de klant naar innovatieve oplossingen worden gezocht. 

DA maakt duurzame energie mogelijk

De energietransitie zorgt voor veel nieuwe ontwikkelingen op het energienet. Met een robuuster net is ongestoord energie afname en opname mogelijk. dit is mogelijk door van het energienet een smart grid te maken.

Smart grid

Met DA-projecten worden energienetwerken zogenaamde smart grids. Met een smartgrid kunnen bewoners, bedrijven en andere organisaties nu en in de toekomst ongestoord energie afnemen en terug leveren.

Slimme en innovatieve Datawatt oplossingen zorgen dat de distributie infrastructuur optimaal wordt benut.

Standaardoplossing

Onze DA-oplossingen zijn modulair, flexibel, innovatief. De systemen kunnen plug- en play met standaard engineering op afstand worden bediend. Ook de gelijkrichter en UPS zijn standaard. Er worden gelijktijdig meerdere stroommeters uitgelezen. De DSG-RTU is het hart van de oplossing. Onze DA-oplossing zorgt voor het overbrengen van meldingen en meetwaarden naar het centrale systeem van de opdrachtgever. Datawatt heeft veel ervaring met het realiseren van interfaces naar systemen van derden.

Strategische inzet DA

Met DA vermindert het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk fors. De DA-oplossingen zijn geplaatst bij netopeningen, moeilijk bereikbare locaties, knooppunten en klantstations in het MV-energienetwerk. Een smartgrid locatie is voor het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) een op afstand bedienbaar station met meldingen en meetwaarden.

Op de locaties zijn meters en sensoren geïnstalleerd en op het LS-rek aangesloten. Hiermee wordt de netvervuiling inzichtelijk voor de netbeheerder.  Netvervuiling is actueel door het gebruik van windmolens, zonnepanelen e.d. op het energienetwerk. Onze datalogger zorgt voor een zorgeloze afhandeling van de data.

Smartgids ondersteunen en optimaliseren het onderhoud en het beheer van het energiedistributienetwerk en levert kostenbesparingen op. Het is belangrijk voor de moderne netbeheerder om grip te hebben op het distributienetwerk om het net stabiel en betrouwbaar te houden.

Innovatie

Een innovatie op DA-gebied is het draadloze plug en play Terzo systeem. Dit systeem is al getest in het distributienetwerk van Coteq en draait bij het Stedin Innovation Lab. Deze oplossing voldoet aan de groeiende vraag van snelle installatie van apparatuur in MV-installaties. Deze innovatie wordt toegepast op de Magnefix-schakelsystemen. De MV-velden worden bewaakt op de aanwezigheid van spanning, momentane stroom, temperatuur van de fasegeleiders, de omgevingstemperatuur en vochtigheid. De gegevens tussen de sensoren en de transceiver zijn draadloos versleuteld en verstuurd.

De DSG-RTU bewaakt en leest de data via Modbus. Deze oplossing kan worden uitgebreid met deursensoren en besturing voor openbare verlichting. Wij verwachten dat dit nog maar het begin is van nieuwe innovaties in de DA omgeving.

DA is de uitdaging van de moderne netbeheerder

Meer informatie

Wij adviseren u graag over al uw netbeheerder vraagstukken. Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.

Een voorbeeld van een standaard 12-velden MV-kast

 

Of vul onderstaand formulier in dan nemen wij contact op met u.

Contactformulier