Distributie

Distributie van elektriciteit, gas, olie of warmte, is een belangrijk onderdeel van elk proces. Voldoende informatie en controle op de distributie van energie is noodzakelijk om de ongestoorde werking zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Samen met de slimme en innovatieve Datawatt oplossingen wordt de distributie infrastructuur optimaal benut.

Distributie automatisering

Wordt toegepast voor de verbetering van het distributienetwerk. Zo heeft Enexis Zuid voor het monitoren en de storingsafhandeling van het netwerk een groot aantal transportstations in haar Midden Spanningstransportnet voorzien van telemetriestations. Deze Datawatt RTU’s communiceren via het IEC-protocol met de bovenliggende systemen. De data wordt naar een Datawatt Gateway interface gestuurd die de gebeurtenissen en de historische data overbrengt naar het ABB Spider Energy Management System. Het systeem versnelt het oplossen van storingen terwijl de informatie over de belasting van het distributienet het beheer en het investeringsbeleid van het netwerk ondersteunen.

Security

Omdat energienetwerken steeds vaker remote worden gestuurd, wordt het voor de netbeheerders steeds belangrijker ook de dataoverdracht tussen veldapparatuur en het centrale scadasysteem te beveiligen. Naast het beveiligen van de onderstations en het centrale systeem zijn er ook nog andere security opties, bijvoorbeeld het versleuteld versturen van de data. Datawatt heeft hiervoor als eerste in Nederland in co-creatie met Westland Energie een secure versie van het IEC60870-5-104 protocol ontwikkeld. Deze implementatie is niet alleen interessant voor energienetwerken maar ook voor de netbeheerders van water- en industriële netwerken. Bovendien is deze oplossing beschikbaar voor de meeste bestaande Datawatt D05-stations.

Meer informatie

Wij adviseren u graag over al uw netbeheerdersvraagstukken. Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.