Smart Grids

Slimme en efficiënte oplossingen zorgen voor smart grids. Niet alleen bij de distributie van elektriciteit maar ook andere “netten” worden steeds slimmer gemaakt door de oplossingen van Datawatt. Door kennis uit de verschillende disciplines te combineren zijn de Datawatt oplossingen altijd betrouwbaar en flexibel.

Een systeem dat het energiedistributienetwerk
intelligenter maakt

Een voorbeeld van een betrouwbaar en innovatief systeem voor smart grids is het ISV project dat Datawatt samen met meerdere partijen voor Stedin levert. Dit is een systeem waarmee netbeheerders het energiedistributienetwerk intelligenter maken. In het middenspanningsnetwerk worden de Intelligente Storings Verklikker (ISV) geplaatst. Deze kortsluitverklikkers zorgen dat de netbeheerder realtime ziet waar de kortsluiting is. Hierdoor is de storing sneller opgelost en zijn er minder storingsminuten.

Het systeem bestaat uit sensoren op strategische locaties in het MS/LS netwerk die worden aangesloten op de telemetrie-units. Deze units leveren essentiële informatie over basisfuncties en geven procesinformatie van het netwerk. We hebben het dan over bijvoorbeeld; de detectie van kortsluiting en aardlekstromen, de richting van de sluiting, storingen, configuraties, belastingspatronen en tijdsynchronisatie. Het systeem zorgt voor een reductie van de storingsminuten en levert een aanzienlijke kostenbesparing op omdat er efficiënter wordt gewerkt.

Dit project is een mooi voorbeeld voor het gebruik van de betrouwbare Datawatt apparatuur en systemen als onderdeel van het slimmer maken van de moderne netwerken.

Meer informatie

Wilt u ook weten of Datawatt uw netwerken slimmer kan maken? Neem dan contact op met Johan van der Veen.