Sturing

De sturing van kritische processen is een een van de unieke kerncompetenties van Datawatt. De focus van deze projecten gaat om oplossingen voor de centrale en decentrale besturing, de netkwaliteit en de capaciteit.

Door de toename van decentrale stroomopwekking wordt het steeds belangrijker grip te houden op de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk. Gelukkig zijn er verschillende Datawatt oplossingen om deze taak goed uit te voeren.

Decentrale opwekking

Een mooi best practices project in de decentrale sturing bij energie opwekking is het systeem dat Datawatt in samenwerking met Tenergy en Fudura heeft uitgevoerd. Voor dit project is een sturingssysteem geleverd voor het beheer van een aantal Warmte Kracht Koppelingen (WKK’s). Hiervoor is een systeemstructuur opgezet waarbij de locaties zijn voorzien van Datawatt RTU’s die via GPRS communiceren met een centrale server. Deze server is voorzien van Datawatt DxServer communicatiesoftware voor de interface met andere externe centrale systemen.

De RTU’s zijn verbonden met elektriciteit, gas- en watermeters en versturen de metingen realtime met datum en tijd stempel. Deze informatie wordt verstuurd naar het meetbedrijf voor de fiscale verrekening en naar Tenergy voor non-fiscale taken. Ook regelt het systeem op basis van de data op afstand de sturing van de WKK’s op de verschillende locaties om op deze manier een optimale energiebalans te realiseren.

Dit project is een mooi voorbeeld voor het gebruik van de betrouwbare Datawatt apparatuur en systemen als onderdeel van het verzamelen en versturen van de data.

Meer informatie

Wij adviseren u graag over al uw netbeheerdersvraagstukken. Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.