Industriemarkt

BewakingSolid solutions!

Datawatt is betrouwbare partner met flexibele oplossingen. Ook in de industriemarkt heeft Datawatt zich al ruimschoots bewezen. Diverse infrastructurele netwerken ondersteunen en regelen het primaire proces. Informatie uit het proces zorgt ervoor dat data inzichtelijk en toepasbaar wordt. Of het nu gaat om het bewaken van leidingen, energiemanagement of het tegelijkertijd uitlezen van meerdere apparatuur of EVHI’s.

Onze oplossingen

De oplossingen in de industriemarkt betreffen systemen voor de bewaking, sturing, en distributie van de infrastructuur of het netwerk van het bedrijf. Onze systemen zorgen ervoor dat belangrijke bedrijfsprocessen non-stop beschikbaar blijven en in geval van storingen de intelligentie ervoor zorgt dat het proces zo snel en veilig als mogelijk doorgang kan vinden.

Slimme netwerken

Datawatt heeft veel ervaring met de optimalisatie van netwerken in de energie-, gas-, water- en oliemarkt. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in bij kritische bedrijfsprocessen. Het slimmer maken van netwerken is een van onze kerncompetenties.

Bekijk onderstaand voorbeeldprojecten in de industriemarkt

Overzicht projecten industriemarkt

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Johan van der Veen.


De oplossingen in de industriemarkt bestaan uit;

Bewaking

Bewaking

Veel grootverbruikers kunnen nog veel extra besparingen realiseren door het proces beter te bewaken en te monitoren en de verkregen data slim te gebruiken. De Datawatt systemen en producten zijn speciaal ontworpen om het bewaken van de processen eenvoudiger te maken. Lees meer>

Distributie

Distributie

Distributie van grondstoffen, elektriciteit, olie of warmte, is een belangrijk onderdeel van elk proces. Ook in de industriemarkt is informatie en controle nodig op de distributie hiervan. Samen met de slimme en innovatieve Datawatt oplossingen wordt de distributie infrastructuur optimaal benut. Lees meer>

cloud-content2

Sturing

De sturing van kritische processen is een een van de unieke kerncompetenties van Datawatt. De focus van deze projecten gaat om het slimmer maken van processen en netwerken. Dit kan door het toevoegen van intelligentie zoals sturing, monitoring en alarmering. Gelukkig zijn er verschillende Datawatt oplossingen om deze taak goed uit te voeren. Lees meer>

2012-10-19 12.17.57

Energiemanagement

Energiecontracten gaan dikwijls gepaard met beperkende voorwaarden of boeteclausules. Om deze te bewaken kan de Datawatt software aangeven als overschrijding dreigt, of delen van het proces uitschakelen of reduceren. Het Datawatt energieconcept is flexibel en kan op iedere individuele bedrijfsvoering worden toegepast. Lees meer>