Watermarkt

WatermanagementFlexible solutions!

Datawatt uw partner in de watermarkt. Betrouwbaar, deskundig en flexibel zijn onze kernwoorden waar we grote waarde aan hechten. We hebben bij verschillende waterschappen, gemeentes en drinkwaterbedrijven uitgekiende en hoogwaardige oplossing geleverd. Of dit nu een oppervlaktegemaal, stuw, drinkwaterinstallatie, rioolgemaal of bergbezinkbassin is, samen zorgen we dat het waterbeheer in uw organisatie efficiënter verloopt. Met onze expertise en oplossingen kunnen wij samen met u de optimale oplossing bedenken en uitvoeren.

Onze oplossingen

De oplossingen in de watermarkt hebben betrekking op bewaking, besturing, metering en monitoring van de infrastructuur. Onze systemen zorgen dat de kritische processen non-stop beschikbaar blijven en dat in geval van storingen de intelligentie zorgt dat de impact wordt geminimaliseerd. Datawatt levert projecten op het gebied van real time control, energieneutraal, renovatie en drinkwater.

gemaalautomatisering

In dit filmpje (uitgezonden door SBS6) vertellen collega’s Roy Gerding en Johan Vuyk samen met Erik Berends van Waterschap Vallei en Veluwe over de inzet van Datawatt bij gemaalautomatisering.

Betrouwbare systemen

De infrastructuur voor het afvoeren van afvalwater, het schone drinkwater uit de kraan en de goede kwaliteit van ons oppervlaktewater wordt met betrouwbare systemen in goede banen geleid. Datawatt is al jaren een belangrijke partner voor drinkwaterbedrijven, gemeentes en waterschappen.

Overzicht projecten watermarkt

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat Datawatt voor u kan betekenen in de watermarkt, neem dan contact op met onze accountmanager water Henk Berkhof.

 


De oplossingen in de watermarkt bestaan uit;

Real time control

Real time control (RTC) houdt in dat er een continue communicatieverbinding is, waardoor direct in het proces kan worden ingegrepen. Bij RTC heeft u 24/7 controle over uw waterproces. Als het proces dreigt te stagneren kan dus snel worden ingegrepen. Omdat de gevolgen bij uitval of te late signalering bij deze processen erg groot zijn. Lees meer>

Energieneutraal

Binnen de overheidsinstanties wordt er druk gewerkt aan het energie neutraal vraagstuk. Voor het monitoren heeft Datawatt de oplossingen om zo de hoeveel energie die terug geleverd wordt te monitoren en waarop ook op afgerekend mag worden naar de instantie. De Datawatt oplossingen zorgen altijd voor realtime betrouwbare informatie. Lees meer>

Renovatie

In de afgelopen bijna vier decennia zijn al vele honderden waterobjecten met oplossingen van Datawatt uitgerust. De meeste van deze onderstations zijn nog geleverd met oude technologieën. De kwaliteit van deze stations is niet het probleem, wij zijn ervan overtuigd dat ze nog jaren blijven werken. Alleen de invloeden van buitenaf, zoals de ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen een bedreiging vormen voor uw organisatie. Lees meer >

Drinkwater

Waterleidingbedrijven zuiveren gewonnen grond- of oppervlaktewater tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is. Hoewel er over het algemeen voldoende water is, probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen om het milieu te sparen. Door oplossingen te beiden in het distributienetwerk en dit te monitoren en te bewaken helpen onze systemen het relatieve waterverbruik mee te besparen. Lees meer>