Watermarkt

Flexible solutions!

Datawatt is uw partner in de watermarkt. Betrouwbaar, deskundig en flexibel. We hebben bij verschillende waterschappen, gemeentes en drinkwaterbedrijven uitgekiende en hoogwaardige oplossing geleverd. Of dit nu een oppervlaktegemaal, stuw, drinkwaterinstallatie, rioolgemaal of bergbezinkbassin is, samen zorgen we dat het waterbeheer in uw organisatie efficiënt verloopt. Met onze expertise en oplossingen kunnen wij samen met u de optimale oplossing bedenken en uitvoeren.

Onze oplossingen

De oplossingen in de watermarkt hebben betrekking op bewaking, besturing, metering en monitoring van de infrastructuur. Onze systemen zorgen dat de kritische processen non-stop beschikbaar blijven en dat in geval van storingen de intelligentie zorgt dat de impact wordt geminimaliseerd. Datawatt levert projecten op het gebied van real time control, energieneutraal, renovatie en drinkwater.

gemaalautomatisering

In deze video vertellen collega’s Roy Gerding en Johan Vuyk samen met Erik Berends van Waterschap Vallei en Veluwe over de inzet van Datawatt bij gemaalautomatisering.

Betrouwbare systemen

De infrastructuur voor het afvoeren van afvalwater, het schone drinkwater uit de kraan en de goede kwaliteit van ons oppervlaktewater wordt met betrouwbare systemen in goede banen geleid.

Datawatt is al jaren een belangrijke partner voor drinkwaterbedrijven, gemeentes en waterschappen.

Overzicht projecten watermarkt

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat Datawatt voor u kan betekenen in de watermarkt, neem dan contact op met onze accountmanager water Henk Berkhof.

 


De oplossingen in de watermarkt bestaan uit;

Real time control

Real time control (RTC) houdt in dat er een continue communicatieverbinding is, waardoor direct in het proces kan worden ingegrepen. Bij RTC is er 24/7 controle over uw proces. Als het dreigt te stagneren kan snel worden ingegrepen. Wij weten dat de gevolgen bij uitval of te late signalering bij deze processen erg groot kan zijn. Lees meer>

Energieneutraal

Er wordt veel ingezet op het energieneutraal maken van processen en organisaties. Om deze processen te monitoren en sturen hebben onze oplossingen de tools om de terug geleverde energie te monitoren en op deze manier te zorgen voor een optimale inkoop en verkoop van de energie. De Datawatt oplossingen zorgen voor realtime betrouwbare informatie. Lees meer>

Renovatie

In de afgelopen vier decennia zijn al vele duizenden locaties met onze oplossingen uitgerust. De meeste van deze onderstations zijn nog met oude technologieën of netwerken. De kwaliteit van deze stations is niet het probleem, wij zijn ervan overtuigd dat ze nog jaren blijven werken. Alleen de invloeden van buitenaf, zoals de ontwikkeling van nieuwe technieken, kunnen een bedreiging vormen voor uw organisatie. Lees meer >

Drinkwater

Waterleidingbedrijven zuiveren gewonnen grond- of oppervlaktewater tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is. Hoewel er over het algemeen voldoende water is, probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen om het milieu te sparen. Door oplossingen te bieden in het distributienetwerk en dit te monitoren en te bewaken helpen wij het relatieve waterverbruik te besparen. Lees meer>