Distributie en metering

Distributie en metering helpen waterleidingbedrijven de waterleidingnetwerken te optimaliseren. Waterleidingbedrijven zuiveren gewonnen grond- of oppervlaktewater indien nodig tot een waterkwaliteit die voor consumptie geschikt is. In verreweg de meeste huizen wordt dit water ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te douchen of het toilet door te spoelen. Hoewel er over het algemeen voldoende water is, probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen, om het milieu te sparen. Door waterverbruik besparende oplossingen en dit te monitoren en te bewaken hebben we ervoor gezorgd dat het (relatieve) waterverbruik langzaam teruggelopen is. De Datawatt oplossingen zorgen voor distributie en metering om de drinkwaternetwerken te optimaliseren.

Distributie

Vanaf het productiestation vertrekken enkele grote transportleidingen. Zij verdelen het drinkwater over de huishoudens en bedrijven. Vanuit deze transportleidingen vertrekken veel hoofdleidingen met een kleinere diameter. Zij brengen het drinkwater in de straat. Voor elk woonhuis, fabriek of kantorenpand is op de hoofdleiding een aftakking gemaakt voor de aansluitleiding. Die sluit aan op uw watermeter.
Om het water door die buizen te stuwen worden pompen gebruikt. Pompen en watertorens zorgen voor voldoende druk, zodat het water altijd met een krachtige straal uit de kraan komt. Het monitoren en bewaken gebeurd met Datawatt apparatuur.

Zie ook projecten water

Metering

Hoeveel betaal ik voor mijn drinkwater?  Hiervoor worden watermeter gebruikt die geschikt zijn voor allerhande applicaties, variërend van drinkwaterverbruik registratie, grondwateronttrekking, irrigatie, distributienetwerken, abstractie en pijpleiding lekdetectie. Samen met een Datawatt logger wordt de juiste data berekent van bijvoorbeeld de gemiddelde doorstroomsnelheid, dag volumes en de doorstroomsnelheden ‘s nachts. Dit hebben we reeds uitgevoerd bij Waterbedrijf Groningen en Evides (samen met Krohne).