Energieneutraal

Binnen de overheidsinstanties wordt er druk gewerkt aan het energie neutraal vraagstuk. Volgens het Meer Jaren Afspraken Convenant (MJA3/2008) van het Ministerie van Economische Zaken moeten de overheidsinstanties maar ook industrieën in 2020 het energieverbruik teruggebracht hebben.

De landelijke klimaatdoelstellingen zijn:

  1. Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) van 20% in 2020 ten opzichte van 1990.
  2. Een energiebesparing van 2% per jaar.
  3. Een aandeel van hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020.

Met de diverse oplossingen die u al heeft waardoor er meer energie wordt geproduceerd dan wat de zuivering bijvoorbeeld gebruikt, kunnen de overschotten aan het openbare elektriciteitsnet of gasnet worden aangeboden. Voor het monitoren heeft Datawatt de oplossingen om zo de hoeveel energie die terug geleverd wordt te monitoren en waarop ook op afgerekend mag worden naar de instantie.

Gezien een waterschap niet in de opwekking van zijn gehele eigen energiebehoefte kan voldoen, want ook de gemalen en stuwen in hun stroomgebied zullen energie verbruiken, zal er dus ook energie ingekocht moeten worden.

Het is financieel zeer aantrekkelijk om in te spelen op situaties van overschotten en tekorten in de elektriciteitsmarkt. (Power Response) verschuift uw flexibele processen in de tijd naar momenten waarop het aanbod van elektriciteit relatief hoog en de prijs relatief laag is. Onze klanten realiseren daarmee forse besparingen. Bovendien draagt u bij aan een beter milieu. Ook met het inkopen van goedkopere energie, op de momenten dat er een overschot is, kan u binnen uw organisatie zeggen dat u groen bezig bent.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Henk Berkhof.