Real Time Control (RTC)

Datawatt is voorloper en ervaringsdeskundige op het gebied van
Real-Time Control (RTC).

RTC houd in dat er een continue communicatieverbinding is. Hierdoor kan direct worden ingegrepen in het proces. In dit proces is het communicatiemedium erg belangrijk. Datawatt gebruikt hiervoor de internationale Europese communicatieprotocollen, namelijk de IEC60870-5-101/4 variant. Dit is een geheel open communicatieprotocol. Ook de eigen ontwikkelde D05-serie en D26-serie telemetrie onderstations zijn standaard voorzien van dit protocol waardoor er een optimale werking ontstaat tussen de centrale applicatie en de telemetrie-onderstations in het veld.

24/7 controle

Bij RTC heeft u 24/7 controle over uw waterproces. Als het proces dreigt te stagneren kan dus snel worden ingegrepen. Omdat de gevolgen bij uitval of te late signalering bij deze processen erg groot zijn. Want wat zijn de consequenties als er plotseling geen drinkwater meer uit de kraan komt. Wat gebeurt er als het riool niet tijdig wordt leeggepompt of het waterpeil niet wordt bewaakt. Pas als op het oog gewone zaken plotseling wegvallen blijkt de eigenlijke waarde.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Henk Berkhof.