Real Time Control (RTC)

Real-Time Control (RTC)

RTC houd in dat er een continue communicatieverbinding is. Hierdoor kan direct worden ingegrepen in het proces. Bij RTC communicatie is het communicatiemedium erg belangrijk. Datawatt gebruikt hiervoor de internationale Europese communicatieprotocollen, de IEC60870-5-101/4 variant. Dit is een open communicatieprotocol. Onze zelf ontwikkelde dataloggers en onderstations zijn voorzien van dit protocol waardoor er een optimale werking ontstaat tussen de centrale applicatie en de telemetrie-onderstations in het veld.

24/7 controle

Bij RTC is er 24/7 controle over uw proces. Als het proces dreigt te stagneren kan snel worden ingegrepen. Wij weten dat de gevolgen bij uitval of te late signalering bij deze processen erg groot zijn. Daarom leveren wij betrouwbare en gevalideerde data. Zodat uw organisatie altijd betrouwbaar levert. Pas als op het oog gewone zaken plotseling wegvallen blijkt de eigenlijke waarde.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Henk Berkhof.