Mijn Datawatt

Wij zijn continu bezig met de vraag hoe wij u beter van dienst kunnen zijn. De wereld wordt digitaler en meer onlineVerwachte reactietijden worden korter en de wetgeving op privacy strikter. Om hier beter invulling aan te geven, hebben wij dit serviceportaal ontwikkeld.

Login op mijn.datawatt.nl

Mijn Datawatt ondersteunt onze service en support en is 24/7 365 dagen toegankelijk. Het inloggen op mijn Datawatt is gekoppeld aan uw servicecontract.

In mijn Datawatt logt u in in uw bedrijfsomgeving gekoppeld aan een persoonlijk account. Op deze manier is er overzicht en controle. Wilt u een extra persoon toevoegen bij uw servicecontract,  dan is dat geen probleem. Neem contact met ons op via dineke.fischer@ovarro.com en wij regelen het voor u. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

U kunt handleidingen, software, firmware en projectdocumenten zoals tekeningen of materiaallijsten downloaden, die binnen uw contract vallen. In de toekomst gaan we mijn Datawatt verder uitbreiden met meer klantgerichte toepassingen. Heeft u ideeën, dan horen wij dit graag.

Wilt u uw huidige contract uitbreiden, neem dan contact op met uw accountmanager via Teams-NL-SalesDWTT@ovarro.com

support contract mijn Datawatt