IoT-totaaloplossing

De Datawatt visie op IoT

De druk van de overheid op innovatie, duurzame toepassingen en transparantie wordt steeds groter. Maatschappelijke verantwoording, de zorg voor ons milieu en nieuwe technieken leiden tot meer aandacht voor procesoptimalisatie. Met onze ervaring in M2M-communicatie, kennis van communicatienetwerken en presentie van bedrijfsdata is de stap voor ons naar het gebruik van het Internet-of-Things (IoT) communicatienetwerk maar klein.

Ons team denkt en werkt graag mee aan innovatieve oplossingen. Bij innovatie is het belangrijk ontwikkelingen te stimuleren en te ervaren hoe projecten duurzaam worden ingezet. Wat werkt en wat werkt niet? Een eerlijk advies en betrouwbare oplossingen zijn onontbeerlijk om IoT succesvol in te zetten. Wij zorgen voor oplossingen op maat.

Smart solutions

Onze wereld wordt steeds slimmer en in een slimme wereld worden handelingen hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van metingen, opgevolgd met relevante acties. Voor ons betekent slim meer dan het produceren van grote hoeveelheden data. Onze kennis, expertise en contacten gebruiken wij graag om de IoT-ontwikkelingen verder te brengen. Wij kiezen hierbij bewust voor de open benadering. Deze benadering past niet alleen bij onze filosofie maar ook bij de hedendaagse technisch onafhankelijke koers die de overheid agendeert. Wij staan voor open, transparante, betrouwbare en flexibele oplossingen.

Open benadering

U kunt van ons een onafhankelijk advies verwachten over alle onderdelen van een IoT-project. Wij adviseren over welke sensoren betrouwbare data leveren, welk communicatienetwerk het meest geschikt is en hoe de data het best kan worden verwerkt en gepresenteerd. Ook met oplossingen en apparatuur van derden. Wij zorgen voor de integratie van de data in uw bedrijfssysteem, maar u kunt ook gebruik maken van onze online webscada Stream oplossing. Ons doel is te zorgen dat betrouwbare data wordt ingezet om het  proces te optimaliseren en om besparingen te realiseren.

Onze uitgangspunten voor IoT-projecten zijn; flexibele oplossingen en lage communicatiekosten gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.

Smart sensoring

Om data op locatie te meten worden sensoren of dataloggers ingezet. Dit kan een Datawatt IoT-serie sensor of datalogger zijn maar evenzogoed sensoren of meetapparatuur van derden. Deze apparaten worden ingezet voor verschillende soorten metingen en voor het verkrijgen van meetdata.

Onze IoT-serie is leverbaar in zowel batterij- als netvoedingsoplossingen en er zijn verschillende behuizingen mogelijk voor diverse toepassingen en omgevingseisen. Wij kiezen bewust voor deze onafhankelijke benadering, zodat u de best passende oplossing voor uw situatie geleverd krijgt.

IoT-series

De IoT-serie sensoren worden geleverd in diverse soorten behuizingen

Verschillende communicatienetwerken

Sigfox, LoRA, NB-IOT zijn allemaal netwerken voor IoT toepassingen. Onze IoT-serie is ontwikkeld om met al deze netwerken, data te verzamelen en versturen. U kunt van ons een onafhankelijk advies verwachten over de voor- en nadelen van de verschillende netwerken en over de meest geschikte toepassingen en uitvoering voor uw project.

Diverse soorten communicatienetwerken zijn beschikbaar

Naast de sensoren zorgen wij dat de data uit het proces eenvoudig naar de juiste plaats of centrale systeem wordt gestuurd, hiervoor hebben wij de IoT-connector ontwikkeld.

IoT-connector

De IoT-connector is ontwikkeld om informatie uit sensoren bruikbaar te maken. De connector zorgt dat alle data van de sensoren wordt geïntegreerd in het bedrijfssysteem. Het is de interface tussen de sensoren en de centrale software. Het ontwerp van de IoT-connector is modulair en volledig open, vanaf het eerste signaal op locatie tot aan de host software. Ook met de IoT-connector onderscheiden wij ons door onze open benadering.

IoT-connector

Overzicht van de systeemopzet voor IoT-projecten

Heeft u geen eigen centraal systeem maar wilt u wel alle data inzichtelijk gepresenteerd en beschikbaar hebben? Dan kunt u gebruik maken van ons online webscadasysteem Stream, bijzonder geschikt voor het presenteren en verwerken van alle IoT-data.

Stream voor IoT

Aan alle verzamelde data moet betekenis worden gegeven en de data moet opgevolgd worden met acties. Wat heeft u aan zoveel data, als deze niet slim wordt ingezet? Door alle beschikbare data te toetsen aan de hand van slimme algoritmes, komt alleen die data beschikbaar die interessant is voor de gebruiker. De data wordt binnen Stream verrijkt met data van derden zoals bijvoorbeeld weersinformatie,  energiemarktprijzen of informatie van andere bronnen. Binnen Stream zijn standaard veel mogelijkheden aanwezig zodat eenvoudig een passend compleet online webscadasysteem geleverd kan worden. Wij leveren Stream als een maatpak, volledig gebaseerd op uw wensen.

Stream infoshop

Stream webscada voor de presentatie van alle data

Best practices met IoT

Waternet is bezig met een aantal IoT-pilots. Voor één van deze pilots hebben wij de IoT-connector geleverd. Ben Staring projectbegeleider bij Waternet is enthousiast over de werking; “de integratie verliep probleemloos” aldus Staring tijdens het Wie Event 2017.

IoT, Internet-of-Things

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een IoT-project lopen voor lekdetectie van het drinkwaterleidingnet. Bas Bouwman, teamleider Assetmanagement: “Op dit moment worden, binnen Oasen, District Metered Areas (DMAs) gebruikt om onder andere lekken te detecteren”. De sensoren zijn onzichtbaar in het drinkwaterleidingnetwerk ingebouwd zodat de klant er geen enkele hinder van ondervindt. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor Oasen.

IoT, metingen in het drinkwaterleidngnet, Lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen

Oasen plaats alle sensoren onzichtbaar in drinkwaterleidingnet

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Johan van der Veen.