Communicatieserver

Hostapplicaties

Communicatieserver software vormt interface tussen de hardware op locatie en de software programma’s in het hostsysteem. Deze interface biedt een aantal services voor de communicatie met andere applicaties. Belangrijk onderdeel van deze oplossing is een betrouwbare afhandeling van de communicatie naar de verschillende locaties in het veld. De communicatieserver draait op het Windows platform en kan met meerdere modems en TCP-socket verbindingen tegelijkertijd communiceren. Deze modems kunnen met verschillende protocollen werken. Daarnaast beschikt de communicatieserver over een DLL (Dynamic Link Library) die een open interface biedt waarmee derden eenvoudig kunnen communiceren met de Datawatt dataloggers en RTU’s. Een voorbeeld hiervan is de PI-interface.

PI-Interface

Veel waterbedrijven gebruiken het centrale OSIsoft PI systeem voor het verzamelen van procesinformatie over het drinkwaterleidingnetwerk. Voor de communicatie met dit systeem hebben wij een PI-interface ontwikkeld die volledig onafhankelijk werkt. Datawatt heeft de afgelopen jaren al een aantal projecten geleverd met deze unieke koppeling. De communicatieserver werkt tussen de veldmodules en de centrale applicatie. Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van het IEC60870-5-104 communicatieprotocol.

De Datawatt oplossing

Onze oplossing bestaat uit dataloggers en een datacollectiesysteem. De oplossing zorgt voor de data-acquisitie uit de dataloggers, het beheer van het systeem en de interface naar Osisoft PI-interface. De dataloggers communiceren met het IEC609870-5-104 protocol over het GPRS netwerk met de communicatieserver en deze communiceert via de PI-SDK interface met de PI-servers. Voor GPRS communicatie is een interne GPRS-engine opgenomen.

Bij communicatie is het vooral belangrijk dat het meetsysteem goed omgaat met situaties die niet “normaal” zijn, zoals uitval en storingen. Tijdens dergelijke momenten wordt het onderscheid gemaakt tussen de kracht van de verschillende systemen. Onze oplossing is gebaseerd op jarenlange ervaring met grote telemetriesystemen. Bij deze projecten is de beschikbaarheid van actuele data van essentieel belang. Dit heeft geresulteerd in een bijzondere betrouwbare oplossing voor onze gebruikers.

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.