MVO

Alle (semi) overheidsorganisaties zijn verplicht zowel de organisatie als de processen maatschappelijk verantwoord in te richten. De Datawatt producten en systemen zijn speciaal ontworpen om de inrichting van deze infrastructurele processen te ondersteunen. Wij doen er dan ook alles aan om onze processen en poducten transparant en maatschappelijk verantwoord in te richten.

Met onze oplossingen kunnen bedrijven gebaseerd op werkelijke geverifieerde data beslissingen nemen. Niet alleen helpen onze oplossingen bij een betere planning en onderhoud, maar wij bieden ook inzicht in data om betere MVO keuzes te maken waarmee het proces rendabeler wordt ingericht.

Binnen al onze processen hebben wij aandacht besteed aan het evenwicht tussen economische (profit), ecologische (planet) en sociale (people) factoren. Wij streven naar duurzaamheid in elke stap in het bedrijfsproces. Bij iedere bedrijfsbeslissing maken wij een afweging tussen de verschillende stakeholdersbelangen.

Wij realiseren ons dat transparantie in dit proces cruciaal is. Onze visie is dan ook dat wij een transparante onderneming willen zijn.

Binnen onze kwaliteits, veiligheids en VCA** procedures wordt veel aandacht besteed aan milieuzorg, veiligheid en duurzaamheid. Het bedrijfsbeleid richt zich op een verstandig en verantwoord gebruik van middelen waarbij de medewerker een belangrijke en bepalende factor is.

Wij werken conform vastgestelde en getoetste veiligheids- en milieuvoorschriften en besteden aandacht aan het informeren van onze medewerkers. Via onze inkoopprocedures kunnen wij aantonen dat al onze hardware voldoet aan relevante MVO eisen, zoals omschreven bij onze vakorganisatie FME.

Al onze producten worden geproduceerd in Nederland bij gerenommeerde en gecontroleerde bedrijven waarbij de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. Op geen enkele wijze zijn de internationale rechten van de mens in het geding. Wji sluiten volledig uit dat er kinderarbeid of discriminatie van welke aard dan ook gerelateerd kan worden aan onze producten en systemen.

Op logistiek gebied gaan wij bewust om met verzend- en verpakkingsmateriaal. Het materiaal is zoveel als mogelijk recyclebaar of herbruikbaar. Wij gebruiken geen onnodige plasticverpakkingen maar kiezen liever voor natuurlijke recyclebare grondstoffen. Waar mogelijk clusteren we opdrachten en/ of verzendingen, zodat besparingen op alle fronten worden gemaakt.

Ons distributiekanaal wordt regelmatig geïnspecteerd, er wordt gekeken naar kostenefficiëntie, doorlooptijden en levertijden. Deze eisen zijn vastgesteld in de Datawatt Key Perfomance Indicators (KPI’s) en worden maandelijks in het managementoverleg besproken.

We beschikken over een Milieu Risico Analyse (MRA) en we hebben alle afvalstromen inzichtelijk. De materialen worden gestructureerd gescheiden en gecontroleerd afgevoerd. Voor oude en/of retour gekomen apparaten zijn aparte voorzieningen. Oude apparatuur kan bij ons worden geretourneerd conform de richtlijn stoffen 2002/95/EG en de AEEA-richtlijn 2002/96/EG.

Onze productlijn is energiezuinig ontwikkeld en kan naast netvoeding ook worden gevoed met daglichtpaneelvoedingen. Onze producten worden voor release uitvoerig getest. Wij hebben een eigen testomgeving en ervaringen met EMC testen tot class 4.

Sinds onze oprichting in 1977 hebben wij altijd, waar mogelijk, gekozen voor hergebruik (upcyclen) en voor de slimste oplossingen, zowel voor de producten als bij de bedrijfsprocessen.

Wilt u meer informatie. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of stuur een e-mail naar Dineke Fischer.