Om te voldoen aan de eisen van de toekomst voor dienstverlening en klantgerichtheid heeft Vitens het project  AMR 2.0 in de markt gezet. Automatic Meter Reading, kortweg AMR, omvat het geautomatiseerd uitlezen en opslaan van gegevens van hiervoor geschikte (water)meters op afstand. De hiermee verkregen verbruiks-, diagnostische- en statusdata kan vervolgens worden ingezet t.b.v. klantfacturatie, analysedoeleinden en procesoptimalisatie.

De belangrijkste doelstelling van het AMR grootzakelijk project is het opleveren van een stabiel en schaalbaar AMR-systeem voor grootzakelijke klanten. Er wordt een toekomst vast en flexibel AMR-systeem gerealiseerd waarmee aan de AMR-innovatiebehoefte van Vitens wordt voldaan.

Monitoren en sturen in de drinkwaterdistributie

AMR 2.0

Elke dag levert Vitens 5,6 miljoen klanten kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Al het drinkwater wordt gewonnen uit Nederlands grondwater. Het distributienetwerk is ongeveer 49.500 kilometer en levert 352 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.

AMR 2.0

Om sneller te anticiperen op situaties in de drinkwaterdistributie is een “intelligente distributiestructuur” nodig. Om dit te realiseren zijn sensoren in het netwerk geplaatst, die samen met ICT-oplossingen zorgen voor een optimale sturing en monitoring van de drinkwaterdistributie.

Voor het binnenhalen, valideren en ontsluiten van de sensordata wordt het nieuwe AMR systeem gebruikt. Vitens heeft ons het vertrouwen gegeven dit nieuwe AMR 2.0 project te leveren. In co-creatie werken we aan de invulling van een betrouwbaar, flexibel en professioneel concept.

Het project is voor de grootzakelijke markt. dit zijn klanten  die meer dan 10.000m3 per jaar verbruiken. Het gaat om een gezamenlijk verbruik van ruim 26 miljoen m3 water per jaar. “Met dit AMR 2.0 project kunnen de klanten real time worden geïnformeerd over het actuele watergebruik en hebben zij inzicht in hun factuur”zo vertelt Paul Looman, ICT projectmanager bij Vitens N.V.

Totaaloplossing

AMRHet project zorgt voor realtime inzicht in het waterverbruik per locatie en is van invloed op de waterdistributie. De Datawatt oplossing bestaat uit een koppeling via de IoT-connector naar Stream en het het HES (Head-end systeem), AMR Watermeters, Internet of Things dataloggers en Datacommunicatie.

De watermeters worden op afstand op 5-minuten waardes realtime uitgelezen met batterij gevoede IoT-dataloggers. De oplossing levert data uit het distributienetwerk waardoor er inzicht is in waterverbruik, tijdstip en piekverbruik. Deze data wordt doorgestuurd naar Osisoft PI en vervolgens doorgezet naar SAP t.b.v. de facturatie.

De Datawatt AMR 2.0 oplossing zorgt voor de geautomatiseerde collectie van de meterdata. In eerste instantie gaat het om de verbruiksmeting, maar in de toekomst zijn ook andere metingen mogelijk. Aanpassingen in het systeem zijn heel eenvoudig. Metingen, locaties en of klanten kunnen via het systeem worden toegevoegd of verwijderd.

De oplossing levert actuele data en historische rapportages van de meters en de dataloggers. Er is informatie over de volledigheid van de data, de communicatie en over de Configuratie Management Database (CMBD) met data van de hardware- en softwareactiva.

De koppeling naar het Head End Systeem (HES) verloopt via de IoT-connector naar Osisoft PI, het centrale systeem van Vitens. Alle data wordt naar  Stream gestuurd. Hierin zijn grafieken voor verschillende (beheers)doeleinden. Er is hoogfrequente meterdata beschikbaar voor analyse en procesoptimalisatie van het gehele drinkwater distributienetwerk.

Het ontwerp is integraal van opzet, volgens het principe security by design en conform de huidige wet en regelgeving. Er zijn KPI’s voor de volledigheid en tijdigheid van de data, voor storingen en validatie. Er zijn overzichten voor validatieproblemen, flowoverschrijdingen en drukwaarden. Met als doel de waterdistributie en de klanttevredenheid te optimaliseren.

Lage communicatiekosten

In het veld zijn ruim 900 AMR Watermeters met Mbus opnemers gekoppeld aan een Datawatt (Internet of Things) IoT-datalogger.  De IoT-datalogger verstuurt veel data terwijl de communicatiekosten laag blijven.

De data wordt verstuurd via NB-IoT. Dit is een zogenaamde Low Power Wide Area (LPWA) technologie die ontwikkeld is om op een (energie) efficiënte wijze een grote hoeveelheid devices / sensoren met het internet te verbinden. Het stroomverbruik van deze technologie is dermate laag dat met een batterij gevoede NB-IoT datalogger 5 minuten waarden aanlevering voor een periode van 5 jaar is gegarandeerd (24 uur/7 dagen per week).

IoT-datalogger

De IoT-datalogger zorgt voor het loggen en het versturen van de data. Iedere 5 minuten wordt data verstuurd over de flow met het serienummer en de signaalsterkte & BitErrorRate, de tellerstand en het tamper alarm. De alarmen worden gemonitord en gemeld naar e-mail, SMS of app, afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

Cybersecurity

In moderne oplossingen speelt security een centrale rol. Securityrisico’s zijn o.a. manipulatie van data (meterstanden), aanvallen op de centrale infrastructuur of het overnemen van sturende onderdelen in het distributienetwerk.

Zodra sensoren kritische bedrijfsinformatie verzamelen is er een risico op hacks en manipulatie van de data. Het AMR 2.0 systeem is zo gemaakt dat de beveiliging van de data voorop staat.

Security op alle niveaus

Beveiligingen zijn op alle niveaus doorgevoerd. De datacommunicatie verloopt via end-to-end security en is beveiligd. Het gebruikte COAP (Constrained Application Protocol) is een secure weboverdrachtsprotocol speciaal voor NB-IoT en M2M.

AMRSecurity is uitgewerkt vanuit de ICT-architectuur en geïntegreerd in het proces. Er zijn versleutelde wachtwoorden en SSL-certificaten. Per gebruiker zijn rollen gedefinieerd en de klantlocaties zijn gekoppeld in Meta-tabellen. Het is bekent welke gebruiker data aanmaakt of modificeert.

De data is gecodeerd,  de autorisatie gecheckt en meetdata gevalideerd. Alleen data van geregistreerde dataloggers met certificaat en herkenning komt binnen. Eventuele afwijkingen ervan worden gelogd. De koppeling naar OSI soft PI verloopt via de REST API en is voorzien van autorisatie. Alleen berichten met bekende PI Tags worden verwerkt.

Samenspel

Optimale security is niet bereikt met één oplossing. Het is een samenspel van geïntegreerde technieken, toepassingen en samenwerking op alle niveaus. Niet alleen techniek maar ook de menselijke factor is van belang.

Onze technische adviseurs werken graag samen om security op alle fronten te bewerkstelligen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij als partner meedenken en adviseren over de optimale oplossing.

Ook een secure oplossing? Wij adviseren graag.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in of neem contact op met onze contactpersoon Johan van der Veen.