Om te voldoen aan de moderne eisen van dienstverlening en klantgerichtheid heeft Vitens de tender AMR 2.0 in de markt gezet. Met dit project kan Vitens data uit het proces gebruiken om de klanten te informeren en het distributieproces te optimaliseren. Samen met de opdrachtgever is aan innovatieve oplossing gewerkt die aan alle moderne eisen voldoet.

Monitoren en sturen in de drinkwaterdistributie

AMR 2.0

Elke dag levert Vitens 5,6 miljoen klanten kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Al het drinkwater wordt gewonnen uit Nederlands grondwater. Het distributienetwerk is ongeveer 49.500 kilometer en levert 352 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.

AMR 2.0

Om sneller te anticiperen op problemen in de drinkwatervoorziening is een “intelligente distributiestructuur” nodig. Om dit te realiseren zijn sensoren in het netwerk geplaatst, die samen met ICT-oplossingen zorgen voor een optimale sturing en monitoring van de drinkwaterdistributie.

Voor het binnenhalen, valideren en ontsluiten van de sensordata is een nieuw Automatic Meter Reading (AMR) systeem nodig. Vitens heeft ons het vertrouwen gegeven dit nieuwe AMR 2.0 project te leveren. In co-creatie werken we aan de invulling van een betrouwbaar, flexibel en professioneel concept.

Het project is gemaakt voor de zakelijke markt voor ruim 900 grote klanten. Deze klanten hebben een gezamenlijk verbruik van ruim 26 miljoen m3 water per jaar. Door dit AMR 2.0 project kunnen de klanten real time worden geïnformeerd over het actuele watergebruik en hebben zij inzicht in hun factuur.

Totaaloplossing

Het project zorgt voor realtime inzicht in het waterverbruik per locatie en is van invloed op de waterdistributie. De Datawatt oplossing bestaat uit een koppeling via de IoT-connector naar Stream en het het HES (Head-end systeem), AMR Watermeters, Internet of Things dataloggers en Datacommunicatie.

De watermeters worden op afstand op 5-minuten waardes realtime uitgelezen met batterij gevoede IoT-dataloggers. De oplossing levert data uit het distributienetwerk waardoor er inzicht is in waterverbruik, tijdstip en piekverbruik.

Realtime data

De Datawatt AMR 2.0 oplossing zorgt voor de geautomatiseerde collectie van de meterdata (in eerste instantie verbruiksmeting), maar is ook ingericht voor toekomstige nieuwe metingen. De oplossing is flexibel omdat eenvoudig aanpassingen mogelijk zijn, door het toevoegen of verwijderen van metingen, locaties of klanten.

De oplossing zorgt voor actuele data en voor historische rapportages van de meters en de dataloggers. Er is informatie over de volledigheid van de data, de communicatie en de Configuratie Management Database (CMBD) met data van de hardware- en softwareactiva.

De koppeling naar het Head End Systeem (HES) verloopt via de IoT-connector naar Osisoft PI, het centrale systeem van Vitens. Alle data wordt naar  Stream gestuurd. Hierin zijn grafieken voor verschillende (beheers)doeleinden. Er is hoogfrequente meterdata beschikbaar voor analyse en procesoptimalisatie van het gehele drinkwater distributienetwerk.

Het ontwerp is integraal van opzet, volgens het principe security by design en conform de huidige wet en regelgeving. Er zijn KPI’s voor de volledigheid en tijdigheid van de data, voor storingen en validatie. Er zijn overzichten voor validatieproblemen, flowoverschrijdingen en drukwaarden. Met als doel de waterdistributie en de klanttevredenheid te optimaliseren.

Lage communicatiekosten

In het veld zijn ruim 900 AMR Watermeters met Mbus opnemers gekoppeld aan een Datawatt (Internet of Things) IoT-datalogger. Dankzij de IoT-datalogger wordt veel data verstuurd terwijl de communicatiekosten laag blijven.

IoT-datalogger

De IoT-datalogger zorgt voor het loggen en het versturen van de data. Iedere 5 minuten wordt data verstuurd over de flow met het serienummer en de signaalsterkte & BitErrorRate, de tellerstand en het tamper alarm. De alarmen worden gemonitord en gemeld naar e-mail, SMS of app, afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

Cyber security

In moderne oplossingen speelt security een centrale rol. Security gevaren zijn o.a. manipulatie van data (meterstanden), aanvallen op de centrale infrastructuur of het overnemen van sturende onderdelen in het distributienetwerk.

Zodra sensoren kritische bedrijfsinformatie verzamelen is er een risico op hacks en manipulatie van de data. Het AMR 2.0 systeem is zo gemaakt dat de beveiliging van de data voorop staat.

Internet of Things (IoT) oplossingen zijn nog gevoeliger voor aanvallen dan conventionele M2M oplossingen. Onze technische adviseurs volgen dan ook alle security ontwikkelingen nauwgezet en zijn op de hoogte van alle technieken.

Security op alle niveaus

Beveiligingen zijn op alle niveaus doorgevoerd. De datacommunicatie verloopt via end-to-end security en is beveiligd. Het gebruikte COAP (Constrained Application Protocol) is een secure weboverdrachtsprotocol speciaal voor NB-IoT en M2M.

De security vanuit de ICT-architectuur is geïntegreerd. Er worden versleutelde wachtwoorden gebruikt en SSL-certificaten gebruikt. Ook zijn per gebruiker rollen gedefinieerd en de klantlocaties zijn gekoppeld in Meta-tabellen. Verder wordt bijgehouden welke gebruiker data aanmaakt of modificeert.

Alle data is gecodeerd,  de autorisatie gecheckt en de meetdata gevalideerd. Alleen data van geregistreerde dataloggers met certificaat en herkenning wordt verwerkt en de afwijkingen worden gelogd. De koppeling naar OSI soft PI verloopt via de REST API en voorzien van autorisatie. Alleen berichten met bekende PI Tags worden verwerkt.

Samengevat

Het is niet mogelijk een optimale security te bereiken met één oplossing of middel. Het is een samenspel van geïntegreerde technieken, toepassingen en samenwerking op alle niveaus. Niet alleen de techniek maar ook de mensen zijn een belangrijke factor.

Onze technische adviseurs werken met u samen om security op alle fronten te bewerkstelligen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij als partner meedenken en adviseren over de optimale oplossing.

Ook een secure oplossing? Wij adviseren u graag.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in of neem contact op met onze contactpersoon Johan van der Veen.