gerben en taqsem

De heren T. A. Khan (links) en G. de Jong (rechts)

Dhaka WASA, het water-en rioleringsbedrijf in Bangladesh, werkt met een nieuw System Control and Data Acquisition (SCADA) Stream van Datawatt B.V. Het systeem zorgt voor online monitoring, observatie, controle en het verzamelen van gegevens van de distributie van het drinkwater.

De heer Gerben de Jong, (voormalig) ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Dhaka en de heer Ing. Taqsem A. Khan, Algemeen Directeur van Dhaka WASA waren aanwezig bij de lancering van het nieuwe systeem.

Online monitoring
Met Stream en onderliggende hardware, de D26 Tricom heeft Dhaka WASA een modern technologisch systeem voor de watervoorziening in Dhaka aangeschaft. Met het systeem kan Dhaka WASA het gehele infrastructurele proces voor e waterdistributie nauwgezet volgen en te evalueren.

 

Uitbreiding
Het systeem verzamelt en presenteert essentiële operationele gegevens over de druk, flow, energieverbruik, waterstanden en de waterkwaliteit. Op basis van deze informatie kan Dhaka WASA direct en adequaat reageren op noodsituaties, zoals defecte waterleidingen of te weinig aanbod van water uit de Deep Tube Wells. Het systeem is nu operationeel in twee districten. De meetgebieden van Zone 5  zijn de gebieden Mohakhali, Gulshan, Banani en Tejgaon. De eerste pilots zijn inmiddels positief geëvalueerd, en zal binnenkort worden uitgebreid naar nieuwe gebieden.