Succes voor de Intelligente Storing Verklikker (ISV)

Datawatt levert (compleet gemonteerd en getest) D26 TriCOM GPRS Dataloggers

20131112_142428Samen met Alfen hebben wij de tender kortsluitverklikkers van Netbeheerder Stedin gewonnen. Het doel van dit project is het realiseren van een intelligent storingsdetectiesysteem. Voor dit project zijn ongeveer 1500 telemetriekasten met een D26 GPRS-onderstation geleverd. De uitrol loopt door tot in 2018. 

De geboden oplossing is modulair en gebaseerd op de relevante IEC-normen en op open interfaces. Het systeem ondersteunt en optimaliseert het onderhoud en het beheer van het middenspanningsnetwerk waardoor aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Er worden kortsluitverklikkers ingezet die zorgen dat de netbeheerder op afstand ziet in welk transformatorstation in het distributienetwerk een kortsluiting is ontstaan. Als er een foutmelding is, stuurt de Datawatt D26 datalogger een alarm naar het bedrijfsvoeringscentrum (BVC) van Stedin in Rotterdam. Vandaar uit  wordt de melding doorgestuurd naar de verantwoordelijke persoon of systeem. Het grote voordeel van deze kortsluitverklikkers is dat de oorzaak en exacte plaats van een storing veel sneller wordt bepaald, waardoor de storing sneller kan worden opgelost.

Stedin investeert fors in het intelligenter maken van haar energienet. Hierdoor hebben de klanten van Stedin minder last van spanningsuitval. Uit de praktijk is gebleken dat dit storingsdetectiesysteem tot een reductie van wel 85% van de storingstijd kan leiden. De kortsluitverklikkers worden toegepast in het middenspanningsnetwerk bij 10 kV, 13 kV en 23 kV-netten. Binnen deze netwerken worden ze ingezet op strategische locaties, zoals knooppunten of locaties waar een storing veel impact heeft.

De Datawatt oplossing bestaat uit sensoren die in het netwerk zijn geplaatst en met bedradingen zijn aangesloten op de Datawatt telemetriekast. In deze behuizing zijn kortsluitverklikkers en  een Datawatt D26 GPRS Remote Terminal Unit (RTU) ingebouwd. De D26 RTU verwerkt de signalen en de meetdata en controleert de telemetrieverbinding met het centrale BVC-systeem. De signalen hebben betrekking op basisfuncties zoals de detectie van kortsluitstromen en aardlekstromen, storingen, configuraties op afstand, procesinformatie en tijdsynchronisatie.

De onderlinge integratie van het systeem is een belangrijk onderdeel van het project om de juiste werking van de componenten in de geleverde stations te verzekeren. ook de aspecten met betrekking tot veiligheid, onderhoud en levensduur zijn belangrijk voor de opdrachtgever. Evenals de afmeting, onderhoud, integratie met het BVC-scadasysteem, de opzet van de configuratie en de installatie.

Het systeem ondersteunt en optimaliseert het onderhoud en het beheer van het netwerk waardoor aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons contactpersoon Johan van der Veen.