Door metingen uit te voeren in het drinkwaterleidingnet wordt meer inzicht in het leidingnet verkregen. In cocreatie wordt gewerkt aan lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen oftewel “het drinkwaterleidingnet van de toekomst”. De pilot met de nieuwe Datawatt Internet of Things (IoT) oplossing biedt volop mogelijkheden om aan het leidingnet van de toekomst te werken.  

Lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen

 

Metingen in het drinkwaterleidingnet

Door metingen in het drinkwaterleidingnet uit te voeren wil drinkwaterbedrijf Oasen onberispelijk drinkwater leveren met een nog beter transportsysteem en een betere klantinteractie. Door het plaatsen van sensoren in het drinkwaterleidingnet kan zowel realtime en op afstand data over druk, flow en temperatuur worden gemeten. Om de informatie te versturen is de sensor aangesloten op een datalogger, die de communicatie met de centrale PI software verzorgd. De datalogger en de flowmeter zijn in zowel batterij- als netvoedingsuitvoering. Daarom kunnen ook onbemeterde aansluitingen worden gemonitord. Bekijk ook de video van Datawatt over de IoT-oplossing, gemaakt op de Waterinfodag 2017.

 

Lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen

Metingen in het drinkwaterleidingnet helpen lekkages vroegtijdig op te sporen. De Datawatt logger registreert de druk in het leidingnet en verstuurt deze automatisch. Zakt de drukwaarde in het leidingnet onder de vooraf ingestelde waarden, dan wordt direct een lage druk-signaal verstuurd. Hierdoor wordt het lek sneller opgespoord als voorheen. Vaak nog zelfs voordat de klant er hinder van ondervindt. Bekijk ook de video van drinkwaterbedrijf Oasen, gemaakt op de Waterinfodag 2017.

lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen

 

Het drinkwaterleidingnet van de toekomst

Datawatt heeft meegewerkt aan een aantal pilotprojecten van Oasen. Het project waarbij complete buitenkasten met datalogger en flowmeter voor de monitoring van District Metered Areas (DMA’s) zorgen, levert al geruime tijd betrouwbare data aan het centrale PI systeem.

Bas Bouwman, teamleider Assetmanagement bij drinkwaterdedrijf Oasen: “Op dit moment worden, binnen Oasen, District Metered Areas (DMAs) gebruikt om onder andere lekken te detecteren. Lekken worden vaak gedetecteerd als een verhoging van het (nacht)verbruik gemeten wordt. De uiteindelijke leklokalisatie wordt vaak gedaan met behulp van arbeidsintensieve methodes zoals step testing en leklokalisatie-apparatuur. Ondanks dat een DMA kleiner is dan het gehele netwerk vergt de leklokalisatie nog steeds veel tijd. Door gebruik te maken van drukmeetpunten binnen een DMA (in de straat bij klanten) kan het zoekgebied kleiner gemaakt worden om zo lekken sneller te lokaliseren. De leklokalisatie vindt plaats door het meten van de drukval die veroorzaakt wordt door een lek.”

De laatste pilot met de nieuwe Datawatt Internet of Things (IoT) oplossing levert vooral veel, snel en goedkoop data. Deze oplossing is onzichtbaar in het drinkwaterleidingnetwerk ingebouwd zodat de klant er geen enkele hinder van ondervindt. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor Oasen. Deze pilot wordt vooral gebruikt om de verschillende aspecten van IoT-oplossingen te testen. Samen met partners KPN, Oasen en Datawatt wordt gewerkt aan de meest optimale situatie die deze nieuwe digitale innovaties bieden.

Samenwerking, ontwikkeling en innovatie leidt naar “het leidingnet van de toekomst”.

Lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.