Voor optimalisatie van het drinkwaterleidingnet in Mombasa, Kenia hebben wij een scadaproject geleverd voor drinkwaterbedrijf MOWASCO samen met Vitens Evides International (VEI). Het scadaproject maakt het drinkwaterdistributienetwerk in Mombasa transparanter en beter beheersbaar.

Voor VEI zijn Bas Swildens en Arie Karreman naar Kenya gereisd en ter plaatste de apparatuur geïnstalleerd en de medewerkers opgeleid. VEI helpt ontwikkelingslanden met duurzame verbeteringen in de drinkwaterdistributie. Dit doen zij door samenwerking te zoeken met lokale partijen.

optimalisatie drinkwaterleidingnet

De installatie in het drinkwaterleidingnet wordt met lokale partijen gerealiseerd

Optimalisatie drinkwaterleidingnet

Datawatt heeft al eerder samengewerkt met VEI aan een dergelijk scadaproject, het WOP WASA project in Bangladesh voor drinkwateroptimalisatie in de arme gebieden van Dhaka. Dit project is ondertussen overgedragen aan lokale partijen.

Scadaproject

Voor het scadaproject heeft Datawatt de draadloze D26 batterijlogger en het webscadapakket Stream geleverd. De logger verzamelt alle data uit het drinkwaterleidingnet en het webscadapakket Stream presenteert alle relevante data overzichtelijk en zorgt voor de alarmmeldingen en vervolgacties. De batterijgevoede D26 logger werkt ook op een zonnepaneel. Op deze manier is een langdurige werking gegarandeerd.

optimalisatie drinkwaterleidingnet

Bas Swildens installeert de dataloggers in het distributienetwerk

Totaalplan

Het project is onderdeel van een totaalplan voor het verbeteren van de gehele drinkwatervoorziening in Mombasa. Het drinkwater in Mombasa is afkomstig uit het Kilimanjaro gebergte. Vanwege klimaatschommelingen, ontbossing, lokale irrigatie en industrie bereikt steeds minder water de stad. Ook de toename van de bevolking zorgt voor meer vraag naar drinkwater. De drinkwaterschaarste in Mombasa is in belangrijke mate het gevolg van lange en kwetsbare aanvoerlijnen en het gebrek aan opslagcapaciteit dicht bij de stad.

S

optimalisatie drinkwaterleidingnet

Grafisch overzicht uit Stream van het drinkwaterleidingnet in Mombasa

optimalisatie drinkwaterleidingnet

Het loggen van data in het drinkwaterleidingnet geeft veel informatie. Er wordt bijvoorbeeld getraceerd waar lekken en aftakkingen in het leidingnet zijn. Met de informatie uit het drinkwaterleidingnet wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om een lagere NRW (Non Revenue Water) te realiseren. NRW is de hoeveelheid water die wel is ingekocht maar de eindgebruiker niet bereikt. Het ontbreken van een solide infrastructuur en voldoende procesoptimalisatie zorgt in veel ontwikkelingslanden voor een hoge NRW.

De Datawatt oplossing

In de toekomst kunnen verschillende District Metered Areas (DMA’s) afwisselend met dezelfde apparatuur uitgerust worden. Op deze manier wordt stapje voor stapje het gehele drinkwaterleidingnet van Mombasa inzichtelijk gemaakt.

De eerste stap is om de watermeters die al aanwezig zijn in het transportleidingnet uit te lezen met de D26 dataloggers en de waterstromen daarmee realtime inzichtelijk te maken in Stream. In de tweede fase worden de watermeters in het distributienetwerk op DMA niveau aangesloten zodat lekverliezen berekend kunnen worden.

Optimalisatie drinkwaterleidingnet Mombasa

Duidelijke alarmmeldingen geven inzicht in het drinkwaterleidingnet