Periferiemeting Vitens

Voor het project periferiemetingen Vitens, hebben wij een systeem geleverd om de druk en de flow in het waterdistributienetwerk inzichtelijk te maken. Er is een systeem ontwikkeld om alle data te verzamelen en centraal te bewaren. Onze oplossingen zorgen voor het verzamelen van alle data en versturen deze naar het centrale PI systeem van Vitens.

Een belangrijk onderdeel in dit project is dat alle data wordt geïmporteerd in het centrale PI-systeem van Vitens. Het grote voordeel is dat de gegevens centraal worden verzameld en beheerd. Voor de interface naar het centrale systeem hebben wij een intelligente driver ontwikkeld. Deze driver zorgt dat de data van de verschillende wordt verzameld en doorgestuurd naar de PI-servers van Vitens.

Operationele informatie

Alle verzamelde meetgegevens worden gebruikt;

  • om het theoretische model te ijken,
  • om de distributie te optimaliseren,
  • om bij calamiteiten in het net over de juiste en actuele informatie te beschikken,
  • om de optimale inzet van de infrastructuur te bepalen zoals het energieverbruik,
  • om operationele informatie en analyses over langere periodes te leveren.

Realtime

Voor de Periferiemetingen worden de drukmetingsapparatuur en de flowmetingsapparatuur ondergronds geplaatst. De transmitter en de Remote Terminal unit, oftwel RTU zijn met een accu in een bovengrondse buitenkast geplaatst. Alle meetgegevens worden opgeslagen in de logger die realtime via GPRS de meetgegevens doorgeeft aan het centrale systeem.

In totaal betreft het een uitrol van enkele honderden locaties in Utrecht, Overijssel, Gelderland en Friesland. Daarbij heeft Datawatt ook een training verzorgd zodat de Vitens medewerkers zelf in staat zijn om het systeem te configureren en aanpassingen te realiseren.

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem hiervoor contact op met Johan van der Veen.