Coteq netbeheer (voorheen Cogas) werkt aan de upgrade van middenspanninghoofdverdeelstations oftewel wijkstations in een aantal woonwijken, industriegebieden of binnenstad. Hiervoor heeft Cogas een aantal leveranciers geselecteerd op basis van criteria als veiligheid, betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Cogas profileert zich als een veilige, betaalbare, betrouwbare en en duurzame netbeheerder. Dit uit zich in netwerken met de dezelfde kenmerken. De oplossingen van Datawatt sluiten naadloos aan op deze uitgangspunten.

Upgrade MV-verdeelstations NV Coteq

Voor de upgrade van MV-verdeelstations levert Datawatt de secundaire beveiliging- en meetapparatuur en de telemetrie  inclusief het scada gedeelte. De meeste middenspanninghoofdverdeelstations dateren uit begin jaren zeventig. “Deze upgrade is onderdeel van het smart grids netwerk waarmee er op afstand wordt gemonitord en geschakeld. Het doel is het verhogen van de leveringszekerheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nieuwste stand van de techniek en visualisatie-uitgangspunten” aldus Gerard Geist senior adviseur Asset management bij Coteq.

Upgrade MV-verdeelstations NV CoteqVoor de upgrade is een standaard telemetriekast ontwikkeld. Deze is geschikt voor maximaal 24 middenspanningsvelden. Deze oplossing kan in toekomst ook bij wijkstations worden ingezet. De telemetriekast is EMC-proof en ontworpen volgens NEN1010. Wij leveren ook het scadasysteem dat voorziet in een aantal overzichtelijke “mimics” die in nauw overleg met de klant zijn gemaakt.

Naast de installatie van de secundaire installatie worden ook de branduren van de openbare verlichting gemeten en bewaakt met deze oplossing. Daarnaast zorgen wij ook voor instructie zodat de medewerkers het systeem zelf kunnen configureren en onderhouden.

Power Quality monitoring

Door het gebruik van groene energie, windenergie, zonnepanelen, micro WKK’s en de toepassing van bijvoorbeeld LED verlichting wordt de kwaliteit van de geleverde elektriciteit en van de eigen installatie en apparatuur steeds belangrijker. Power Quality of in gewoon Nederlands stroom- en spanningskwaliteit, gaat over de kwaliteit van elektrische energie. “Wat kan er mis mee gaan, hoe wordt dat veroorzaakt en wat zijn de mogelijkheden om problemen op te lossen.”

Naast stroom- en spanningskwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteit van levering en consumptie. Bij kwaliteit van levering gaat het om spanningskwaliteit en de dienstverlening van de leverancier. Bij kwaliteit van consumptie gaat het om stroomkwaliteit en de niet technische aspecten van de interactie van de klant met het netwerk.

Voor Coteq Netbeheer hebben wij voor continue PQ monitoring een oplossing ontwikkeld die is opgenomen in de MV-verdeelstations. Hierdoor is continue monitoring van de PQ mogelijk in het operationele bedrijfsvoeringscentrum (BVC).

Onze oplossing is opgebouwd uit een Datawatt D05 station  gekoppeld is aan een PQ-meetinstrument. Via een communicatieverbinding worden de PQ-variabelen overgestuurd naar het BVC. Deze variabelen worden gebruikt voor de bewaking en het registreren van overschrijdingen en voor storingsmeldingen. Onze systemen zorgen voor het betrouwbaar doorsturen van de meetgegevens naar het Centrale scada (EMS) Energie Management Systeem waarna de data wordt gebruikt voor rapportages voor Power Quality Analyses en voor het operationele management.

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem hiervoor contact op met Upgrade MV-verdeelstations NV Coteq.

  • Upgrade MV-verdeelstations NV Coteq