Watermarkt

WatermanagementIn de watermarkt hebben onze projecten betrekking op de verschillende processen voor het waterbeheer. Zoals de bewaking, besturing, metering en monitoring van de infrastructuur. Onze systemen zorgen dat deze kritische processen non-stop beschikbaar blijven en dat in geval van storingen de intelligentie zorgt dat de impact zo klein als mogelijk is. Wij leveren betrouwbare systemen, die zorgen dat de processen ongestoord verlopen.

Projecten in de watermarkt

Periferiemetingen Vitens

Het systeem levert operationele informatie en analyses over langere periodes.

Bekijk dit project

Lekdetectie Oasen

Door metingen uit te voeren in het drinkwaterleidingnet wordt meer inzicht in het leidingnet verkregen. In cocreatie wordt gewerkt aan lekdetectie drinkwaterbedrijf Oasen oftewel “het drinkwaterleidingnet van de toekomst”. De pilot met de nieuwe Datawatt Internet of Things (IoT) oplossing biedt volop mogelijkheden om aan het leidingnet van de toekomst te werken.     Metingen […]

Bekijk dit project

AMR 2.0 Project Vitens

Om te voldoen aan de eisen van de toekomst voor dienstverlening en klantgerichtheid heeft Vitens het project  AMR 2.0 in de markt gezet. Automatic Meter Reading, kortweg AMR, omvat het geautomatiseerd uitlezen en opslaan van gegevens van hiervoor geschikte (water)meters op afstand. De hiermee verkregen verbruiks-, diagnostische- en statusdata kan vervolgens worden ingezet t.b.v. klantfacturatie, […]

Bekijk dit project