Geschreven door Henk Berkhof op 22 oktober 2019

Rijkswaterstaat Noord-Nederland (RWS-NN) werkt al vele jaren met onze oplossingen voor de bewaking en besturing van de Infrastructuur van de grotere kunstwerken. Voorbeelden hiervan zijn pompinstallaties, tunnelgemalen en aquaducten. De storingsmeldingen hiervan moeten betrouwbaar zijn, zodat de overlast tot een minimum beperkt blijft.

RWS is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De regionale organisatieonderdelen vormen de basis. De regio’s zijn onderverdeeld in districten, voorheen dienstkringen. Voor Groningen, Friesland en Drenthe is dit regio RWS-NN, district Oost en district West.

Het doel van de regio’s is te zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het weg- en vaarverkeer. De visie van RWS is samen met deskundige partners te werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Voor de bewaking en besturing van de genoemde kunstwerken staan er ruim negentig Datawatt onderstations en dataloggers in het veld, zoals de D05, D05-DSG en D26 serie. Deze worden ingezet bij de besturing en de bewaking van pompen en de installatie bij onderdoorgangen, tunnels en aquaducten.

Dit gebeurt veel bij belangrijke knooppunten zoals de “Haak om Leeuwarden” het “knooppunt Joure” of de “Traverse in Harlingen”. Bij infrastructurele knooppunten is het voor de verkeersdoorstroming belangrijk dat de doormelding van storingen betrouwbaar zijn, zodat er adequaat gereageerd kan worden vanuit de verschillende onderhoudspartijen.

Stream webscada

Voor de bewaking, besturing en het doormelden van de alarmen maakt RWS-NN gebruik van het Datawatt online webscadasysteem Stream. Deze online omgeving wordt gebruikt zodat alle verschillende onderhoudspartijen en de medewerkers van RWS-NN over dezelfde informatie beschikken en deze 24/7 kunnen raadplegen. Hierdoor kan RWS werken met prestatiecontracten voor het onderhoud van de kunstwerken.

Een voorbeeld van een grafisch overzicht van een locatie

RWS-NN licht de keuze voor Stream webscada toe: “De diverse onderhoudspartijen kunnen inloggen op de locaties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Er is direct inzicht in de parameters, foutmeldingen en alarmen van de locatie.”Er kunnen online alarmen worden bevestigd en eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. De onderhoudspartijen hebben hierdoor op afstand inzicht in het functioneren van de gemalen. Ook kunnen diverse grafieken en rapporten worden gebruikt voor het plannen van het juiste onderhoud.

RWS-NN: “Er is gekozen voor dit moderne platform omdat met alle mogelijke computers en apparaten met een webbrowser online secure kan worden ingelogd. Er is altijd data van de locatie voorhanden. Daarnaast biedt de integratie met Google maps ook voordelen; bijvoorbeeld voor het vooraf verkennen van de locatie.”

Op maat

Andere voordelen zijn de diverse rapportagemogelijkheden die “op maat” worden samengesteld. Bijvoorbeeld een overzicht op basis van locaties met de meeste storingen, de reactietijd, de onderhoudsfrequentie of de draaiuren. RWS: “Op deze manier stellen wij samen met de onderhoudspartijen kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vast. Deze KPI’s worden door het systeem bewaakt. ”Aan de hand van de vastgestelde KPI’s lezen wij af of de doelstellingen zijn gehaald.” Ook is het inzichtelijk welke maatregelen nodig of al uitgevoerd zijn om de installatie optimaal te laten fungeren.

Security

Security staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Stream voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en is beveiligd met de nieuwste technieken. Er is standaard een two-way-authenticator log-in met een beveiligde https-inlogverbinding. Ook de onderstations en de communicatieprotocollen zijn op diverse manieren beveiligd, zodat manipulatie van de data en/of hacks worden voorkomen.

De meeste onderstations in deze oplossing werken nu nog op PSTN en GSM-communicatie. Als deze in de toekomst zijn vervangen door snellere en moderne netwerkcommunicatieverbindingen, is eenvoudig meer, sneller en real time data voor handen. Op deze manier is RWS- NN ook klaar voor de toekomst.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Henk Berkhof.