Geschreven door Johan van der Veen op 02 september 2019

Elke dag levert Vitens 5,6 miljoen klanten kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Al het drinkwater wordt gewonnen uit Nederlands grondwater. Het distributienetwerk is ongeveer 49.500 kilometer en levert 352 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar.

AMR 2.0

Zakelijke klanten bepalen een aanzienlijk aandeel in de omzet van Vitens. De top-1000 grootste klanten hebben gezamenlijk een verbruik van circa 26 miljoen m3 water. De wijze waarop deze klanten bemeterd en afgerekend worden, valt onder zelfregulering.

Monitoren en sturen in de drinkwaterdistributie

Voor deze doelgroep heeft Vitens een tender in de markt gebracht die moet zorgen voor real time informatie over het watergebruik en dat inzicht geeft in de facturering. Vanaf 2010 gebruikt Vitens een AMR (Automatic Meter Reading) systeem, waarmee de watermeters op afstand worden uitgelezen voor de maandelijkse facturering. Ruim 900 grootzakelijke klanten zijn uitgerust met dit systeem.

De nieuwe tender is opgestart vanwege een aantal beperkingen en knelpunten van het huidige AMR-systeem. De oplossing moet toekomstvast zijn, de huidige knelpunten oplossen en nieuwe mogelijkheden bieden. Het project is in de markt gezet onder de naam AMR 2.0.

Tender AMR 2.0

De nieuwe AMR 2.0 oplossing moet flexibel en betrouwbaar data leveren. Vitens wil een stabiel, innovatief systeem voor het beheer van de watermeters en data.  Een schaalbare, flexibele oplossing met een hoge AMR dataresolutie en near realtime verbruikswaarden.

Het project AMR 2.0 moet leiden naar een hoge klanttevredenheid en een hoge servicegraad richting de grootzakelijke klanten.

Totaaloplossing

Datawatt heeft ingeschreven met een totaaloplossing die wordt ontwikkeld met een koppeling van de IoT-connector naar Stream en het het HES (Head-end systeem), AMR Watermeters, Internet of Things dataloggers en Datacommunicatie. De watermeters worden op afstand in 5-minuten waardes realtime uitgelezen met batterij gevoede IoT-dataloggers. Het Datawatt AMR 2.0 concept gaat zorgen voor de geautomatiseerde collectie van de meterdata, in eerste instantie verbruiksmeting, maar later kan deze ook andere metingen verzorgen.

De koppeling naar het Head End Systeem (HES) verloopt via de IoT-connector naar Osisoft PI, het centrale systeem van Vitens. Alle data wordt naar  Stream gestuurd. Hierin zijn grafieken voor verschillende (beheers)doeleinden beschikbaar.

Lage communicatiekosten dankzij IoT-datalogger

Dankzij het gebruik van moderne NB-Internet of Things kan veel data worden verstuurd terwijl de communicatiekosten laag blijven. In het veld worden de ruim 900 AMR watermeters met Mbus opnemers gekoppeld aan een Datawatt (Internet of Things) IoT-datalogger

De IoT-datalogger zorgt voor het loggen en het versturen van de data. De alarmen worden gemonitord en gemeld naar e-mail, SMS of app, afhankelijk van de wensen van de gebruiker.

 

Integrale opzet

Het ontwerp zal integraal in het waterdistributieproces worden ingezet. Uiteraard wordt ook voldaan aan alle wet en regelgeving. In de nieuwe oplossing kunnen verschillende KPI’s worden ingesteld, bijvoorbeeld voor de volledigheid van de data, storingen en validatie.

Security

Het uitgangspunt van het ontwerp is “security by design”. Tegenwoordig speelt security in moderne marktgerichte oplossingen een centrale rol. Security gevaren zijn o.a. manipulatie van data (meterstanden), aanvallen op de centrale infrastructuur of het overnemen van sturende onderdelen in het distributienetwerk. Zodra sensoren kritische bedrijfsinformatie verzamelen is er een risico op hacks en manipulatie van data. In de ontwikkeling van dit nieuwe AMR 2.0 concept staat de beveiliging van de data en het systeem voorop.

Alberto Spin, developer bij Datawatt: “Internet of Things (IoT) oplossingen zijn nog gevoeliger voor aanvallen dan conventionele M2M oplossingen, daarom volgen wij security ontwikkelingen nauwgezet en zijn op de hoogte van alle nieuwe technieken.”

Samen met de opdrachtgever werken wij aan beveiligingen op alle niveaus. Vanaf de meter tot aan het centrale systeem. Optimale security wordt niet bereikt met één oplossing of middel. Het is een samenspel van geïntegreerde technieken, toepassingen en samenwerking op alle niveaus. Niet alleen techniek maar ook mensen zijn een belangrijke factor.

Met onze jarenlange ervaring werken wij als partner mee en adviseren over de optimale oplossing.

Ook een tender? Wij werken graag samen met u aan de ideale oplossing.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in of neem contact op met onze contactpersoon Johan van der Veen.