Geschreven door Henk Berkhof op 10 oktober 2017

Tijdens het Water internet-of-Things Event 2017 hebben wij (toekomstige) Internet-of-Things (IoT) gebruikers van waterschappen en drinkwaterbedrijven bij elkaar gebracht om verschillende aspecten hiervan samen te bespreken.

Het doel van het event is de ontwikkelingen van IoT verder te brengen. Nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruik van IoT zijn bij uitstek onderwerpen om kennis en ervaring te delen.

IoT heeft ondertussen de interesse van veel partijen. In deze fase van innovatie is het belangrijk mensen en ontwikkelingen bij elkaar te brengen en samen te ontdekken hoe deze projecten duurzaam kunnen worden ingezet. Wat werkt wel en wat werkt niet.

Wij zien voor ons een belangrijke rol als partner met kennis en expertise, kort gezegd “de verbinder die partijen bij elkaar brengt”. Daarom hebben we experts en vakspecialisten bij elkaar gebracht en bereid gevonden kennis te delen. Mensen van de techniek en uit de praktijk. Wij danken dan ook alle professionals die hun kennis hebben willen delen.

Voortschrijdende ontwikkelingen

Als waterbeheerder wordt je continue geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. De druk van de overheid op innovatie, duurzame toepassingen en transparantie wordt steeds groter. Maatschappelijke verantwoording, de zorg voor ons milieu en nieuwe technieken leiden tot meer aandacht voor procesoptimalisatie. Hiervoor is inzicht nodig. Inzicht in het functioneren van de waternetwerken en M2M-communicatie worden steeds belangrijker. Met veertig jaar ervaring in M2M communicatie, is de stap voor ons naar het gebruik van het IoT communicatienetwerk maar klein. Ons team denkt en werkt graag mee aan innovatieve oplossingen.

Visie op IoT

Wie adviseert onafhankelijk over de verschillen tussen LoRa, NB-IoT en Sigfox? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke sensoren leveren betrouwbare data en hoe wordt deze betrouwbaar verwerkt? Tijdens het event vertelden deskundigen over hun visie op de nieuwste  ontwikkelingen en de stand van de techniek en ze bespraken met de bezoekers de uitdagingen van de markt.

IoT-pilot Waternet

Ervaringsdeskundige Ben Staring deelde ervaringen van de LoRa en Sigfox pilot uit 2017 van Waternet voor grondwater en oppervlaktewatertoepassingen. In de presentatie lichtte hij toe wat goed liep, wat niet en wat moeizaam ging. Staring: “wij zijn bezig de pilots te evalueren, de randvoorwaarden voor nieuwe projecten te bepalen en we onderzoeken nieuwe toepassingen”. Met zijn verhaal had hij de volledige aandacht van het publiek.

 

IoT, Internet-of-Things

 

Het verzamelen en monitoren van data en het veilig en betrouwbaar versturen van data naar centrale systemen, is waar Datawatt sterk in is. Hierbij gebruiken we onze ervaring in het ontwikkelen van gateways en interfaces en onze expertise van (open) communicatieprotocollen.

Voor Waternet hebben wij de de IoT-connector geleverd en dit verliep goed, aldus Staring. Onze IoT-serie en IoT-connector zijn dan ook  ontwikkeld met als doel data uit het netwerk beschikbaar te maken.

Betrouwbaar, deskundig en flexibel

Meer informatie?

Meer informatie over Internet-of-Things toepassingen in de watermarkt? Neem contact op met Henk Berkhof.