Geschreven door Roy Gerding op 22 juni 2020

Het nieuwe AMR-systeem volgt uit een Europese aanbesteding die Vitens vorig jaar heeft afgerond. Er is gekozen voor een systeem dat data bijna realtime registreert. Hierdoor kan de klant meteen zien of de gecontracteerde capaciteit wordt overschreden.

Bovendien kan Vitens de productie, levering en infrastructuur afstemmen op de gegevens. Inzicht in het actuele verbruik is cruciaal voor het beantwoorden van de vragen zoals welke diameter de leidingen moeten hebben en hoe de structuur van de hoofdleiding optimaal is, vertelt ICT Projectmanager Paul Looman.

Looman was als Projectmanager bij ICT betrokken bij de aanbesteding van het nieuwe systeem en houdt zich nu samen met het Projectteam AMR bezig met de inrichting van de nieuwe systemen. Volgens hem is het nieuw gerealiseerde AMR-systeem een hele prestatie.

Realtime data

Het nieuwe AMR systeem verstuurt via een IoT-datalogger elke vijf minuten gegevens, waaronder 288 meterstanden per dag. De gegevens worden verstuurd via de IoT-connector en weergegeven in een helder overzicht met grafieken.

‘We krijgen elke 5 minuten nieuwe gegevens”

“Realtime inzicht krijgen in de gegevens is voor een waterbedrijf erg lastig, omdat er geen stroomvoorziening is bij de meter. Bij gas en elektra zijn soortgelijke meters, maar aanbieders kunnen die koppelen aan hun eigen stroomvoorziening. Voor water kan dat niet. Veel dataloggers zitten op onmogelijke plekken, zoals putten en kelders. Batterijvoeding is lastig, omdat een batterij snel leeg is als deze elke vijf minuten data moet versturen.

IoT-AMR

De oplossing is gevonden in IoT-dataloggers die gebruik maken van ‘Narrowband IoT’, een communicatieprotocol met een bijzonder laag stroomverbruik. Andere voordelen van dit protocol zijn de brede landelijke dekking, de hoge gebouw-doordringbaarheid van het signaal en de lage datacommunicatiekosten.

Ondanks het feit dat we dagelijks veel meer data ontvangen, liggen de communicatiekosten een factor 15 lager dan voorheen, aldus Looman.

De IoT-AMR datalogger op een locatie

 

Op dit moment is de AMR-installatie uitrol bij de grootzakelijke klanten. Het gaat om meer dan duizend klanten van het team Relatiemanagement. Door de komst van de IoT-AMR-meter heeft de eindgebruiker beter inzicht in het waterverbruik en zijn verbruikspatroon. Dat biedt niet alleen voordelen voor Vitens, maar ook voor de eindgebruiker.

Procesoptimalisatie

Vaak heeft de eindgebruiker een maximale afname per uur. Als op een moment heel veel water nodig is, dan wil de technische dienst dit weten. In de maandelijkse rapportages met verbruiksanalyses, staat of het verbruik binnen de marges valt. De TD  kan dan bedrijfsprocessen aanpassen, zodat bijvoorbeeld waterdrukproblemen niet meer voorkomen.

Op afstand

De AMR-meters worden dit jaar uitgerold. Dit gaat niet zonder slag of stoot, vertelt Looman. “Ondanks corona gaat de verwisseling wel door. De meterwissel afspraak wordt in overleg met de klant gemaakt. Soms komt het voor dat de monteurs voor een dichte deur staan of worden geweigerd. Heel begrijpelijk in deze tijd.” Toch loopt de uitrol nog geen vertraging op. “De bedoeling is om eind dit jaar het complete traject te hebben afgerond. Dan zijn duizend grootzakelijke klanten voorzien van het nieuwe AMR-systeem.

De uitvoering is nu in de tweede fase. Hierbij komt de functie om de installatie op afstand te besturen. Zo worden nieuwe versies geïnstalleerd zonder dat monteurs langs hoeven te komen. Bij de derde fase kunnen we ook alle gewenste rapportages maken voor de klant.”

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons contactpersoon Roy Gerding.

IoT, AMR

Een voorbeeld locatie