Geschreven door Henk Berkhof op 23 november 2017

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe beheert 16 zuiveringen, 86 rioolgemalen, 22 poldergemalen en zo’n 1900 stuwen. Hiermee zorgt het waterschap voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Het gebied omvat 245.644 hectare, waarin 37 gemeenten en circa 1.1 miljoen inwoners zijn gevestigd.

Op dit moment is waterschap Vallei en Veluwe bezig met de ombouw van de automatisering van een drietal gemalen en stuwen. De PLC-systemen van de gemalen Middelbeek bij Voorst, Bolwerk bij Deventer en gemaal Veluwe in Wapenveld zijn verouderd en de gemaalautomatisering ervan wordt projectmatig omgebouwd. Datawatt zorgt voor het vervangen van de oude PLC-besturingen en levert nieuwe Datawatt D05-onderstations.

Het werk is onderdeel van een volledig renovatieproject “ombouw automatisering gemalen” dat door Mossink Elektrotechniek wordt uitgevoerd. Het beoogde resultaat voor dit project is de besturing van de installaties weer te laten voldoen aan de huidige technische standaard van het waterschap.

Ombouw automatisering gemalen

Gemaal Veluwe in Wapenveld

Ombouw automatisering gemalen

Erik Berends, senior medewerker procesautomatisering en zijn collega Jurrie van Asten, specialist besturingstechniek van het waterschap vertellen over belangrijke aspecten bij ombouw van de gemaalautomatisering voor Vallei en Veluwe. “We hebben het dan bijvoorbeeld over een goede informatie-uitwisseling van de uitvoer en planning. Maar ook standaardisatie is een belangrijke issue. Dit gaat over een overzichtelijke inbouw of over het bijhouden van revisies en schema’s.” vertelt Berends.

Betrouwbare data

Bij gemaalrenovatie is ook het onderstation van belang. Belangrijke aspecten van het onderstation zijn betrouwbaarheid, toepasbaarheid en de kennis van het waterschap betreffende deze onderdelen. Waar stilstand in een productiebedrijf kostenverhogend werkt, betekent dit bij een waterschap dat er kans bestaat op overlast, milieuschade of zelfs een bedreiging voor de veiligheid. Berends: ”Een waterschap heeft data nodig met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Dit willen we niet te veel van andere partijen laten afhangen. Onze eigen medewerkers zijn betrokken en gedreven om storingen snel op te lossen. “

De betrouwbaarheid van de data begint al bij de programmering van het onderstation of PLC en de instelling van sensoren. Bij nieuwbouw en renovatie is dit een belangrijk aandachtspunt. De data wordt op centraal niveau geverifieerd, waarmee grote afwijkingen worden vastgesteld. Deze afwijkingen worden in samenwerking met besturingstechnici en monteurs aangepakt.

Universeel programmeren

Alle programma’s worden met IEC61131-3 geschreven vanwege de uitwisseling met andere controllers. Van Asten: “Er moeten meer controllers geprogrammeerd worden, dan alleen de onderstations. Onze specialisten besturingstechniek moeten meerdere fabricaten programmeren en onderhouden. Het is dan wel zo handig als je volgens een algemene norm de programmering eenvoudig kunt overzetten.”

Realtime gegevens

Alle waterstanden staan realtime op de website van Vallei en Veluwe. Agrariërs en natuurbeheerders kunnen hun bedrijfsvoering op deze gegevens aanpassen. Naast het ontsluiten van de waterstanden worden ook meer actuele gegevens gedeeld met bijvoorbeeld gemeenten, industrieën, nutsbedrijven en onderzoekers. Het delen van gegevens is belangrijk om voorbereid te zijn op de toekomst. We kunnen daardoor beter rekening houden met klimaatveranderingen of infrastructurele wijzigingen.

Daarbij is realtime data ook belangrijk om de kosten te verminderen door een betere planning en onderhoud en we om energie te besparen door slimmer te pompen. Van Asten: “We boeken samen resultaat door oog te hebben voor elkaars taken en belangen. Actuele data is hiervoor belangrijk.”

Ombouw automatisering gemalen

Gemaal Bolwerk bij Deventer

Betrouwbaar, deskundig en flexibel

Datawatt systemen zijn specifiek ontworpen om op afstand onbemande installaties te bewaken, te besturen en te controleren. De onderstations kunnen gemakkelijk en overal worden ingebouwd, voor kleine tot hele grote gemalen. Door de vrij programmeerbare PLC-functies is het mogelijk de gemaalbeheerders te allen tijde te informeren over de situatie op locatie, zodat direct de nodige maatregelen kunnen worden genomen. De peilen zijn als setpoints ingevoerd en daaraan zijn automatisch de nodige acties gekoppeld, zoals het starten of stoppen van een pomp, het reinigen van een krooshek of het melden van een storing of een alarm. Onze engineers zijn ervaren in het maken van programma’s en configuraties en helpen u graag.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Henk Berkhof.