Dineke Fischer Geschreven door Dineke Fischer op 29 september 2016

Voor de optimalisatie van het drinkwaterleidingnet in Mombasa, Kenia werkt Datawatt samen met Vitens Evides International (VEI) aan de levering van een SCADA-project. VEI helpt ontwikkelingslanden met duurzame verbeteringen in de drinkwaterdistributie. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale partijen.

Drinkwateroptimalisatie Mombasa

De installatie in het drinkwaterleidingnet wordt met lokale partijen gerealiseerd

Lokale partijen

Datawatt heeft al eens eerder samengewerkt met VEI aan een SCADA-project. Het WOP WASA project in Bangladesh voor drinkwateroptimalisatie in de arme gebieden van Dhaka. Dit project is ondertussen overgedragen aan lokale partijen. Namens VEI hebben Arie Karreman en Bas Swildens in Mombasa de eerste stappen gezet om voor waterbedrijf MOWASCO een soortgelijk SCADA-systeem te leveren. Het doel is het drinkwaterleidingnet Mombasa inzichtelijker te krijgen.

Drinkwateroptimalisatie Mombasa

De installatie van de datalogger in het drinkwaterleidingnet

Totaalplan

Het project is voor VEI onderdeel van een totaalplan voor het verbeteren van de gehele drinkwatervoorziening in Mombasa. Het drinkwater in Mombasa is afkomstig uit het Kilimanjaro gebergte. Vanwege klimaatschommelingen, ontbossing, lokale irrigatie en industrie bereikt steeds minder water de stad. Ook de toename van de bevolking zorgt voor meer vraag naar drinkwater. De drinkwaterschaarste in Mombasa is in belangrijke mate het gevolg van lange en kwetsbare aanvoerlijnen en het gebrek aan opslagcapaciteit dicht bij de stad.

Scada-project

Voor het SCADA-project levert Datawatt de draadloze D26 batterijlogger en het webscadapakket Stream. De logger verzamelt alle data uit het drinkwaterleidingnet en het SCADA-pakket Stream presenteert alle relevante data overzichtelijk en zorgt voor de alarmmeldingen en vervolgacties.

Drinkwateroptimalisatie Mombasa

Grafisch overzicht uit Stream van het drinkwaterleidingnet in Mombasa

De batterijgevoede D26 logger werkt ook op een zonnepaneel. Op deze manier is een langdurige werking gegarandeerd. “Het versturen van data van de locatie naar het SCADA-pakket Stream verliep probleemloos via het Keniaanse gsm-netwerk”, vertelt VEI projectleider Bas Swildens.

Inzicht in het leidingnet

Het loggen van data in het drinkwaterleidingnet geeft het drinkwaterleidingbedrijf veel informatie. Er kan worden getraceerd waar lekken en aftakkingen in het leidingnet zijn. Met de informatie uit het drinkwaterleidingnet wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om een lagere NRW (Non Revenue Water) te realiseren. NRW is de hoeveelheid water die wel is ingekocht maar de eindgebruiker niet bereikt. Het ontbreken van een solide infrastructuur en voldoende procesoptimalisatie zorgt in veel ontwikkelingslanden voor een hoge NRW.

De Datawatt oplossing

“De Datawatt apparatuur is eenvoudig te installeren en flexibel”, aldus Swildens. Hierdoor kunnen in de toekomst verschillende District Metered Areas (DMA’s) afwisselend met dezelfde apparatuur uitgerust worden. Op deze manier wordt stapje voor stapje het gehele drinkwaterleidingnet van Mombasa inzichtelijk gemaakt. De eerste stap is om de watermeters die al aanwezig zijn in het transportleidingnet uit te lezen met de D26 dataloggers en de waterstromen daarmee realtime inzichtelijk te maken in Stream. In de tweede fase worden de watermeters in het distributienetwerk op DMA-niveau aangesloten zodat lekverliezen berekend kunnen worden.

Optimalisatie drinkwaterleidingnet Mombasa

Duidelijke alarmmeldingen geven inzicht in het drinkwaterleidingnet