Geschreven door Johan Vuyk op 22 augustus 2016

Betrouwbare data voor optimale gemaalautomatisering

renovatie gemaalautomatisering

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan het project renovatie gemaalautomatisering voor gemalen en stuwen. In totaal beheert het waterschap 16 zuiveringen, 86 rioolgemalen, 22 poldergemalen en zo’n 1900 stuwen. Hiermee zorgt het waterschap voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater.

Het waterschap heeft nog veel installaties met apparatuur uit de jaren negentig. Ondertussen zijn de technieken veranderd en is nieuwe communicatiemedia voorhanden. Ook het aspect beveiliging en standaardisering wordt steeds belangrijker. Erik Berends, senior medewerker procesautomatisering en zijn collega Jurrie van Asten, specialist besturingstechniek van Waterschap Vallei en Veluwe vertellen over het belang van betrouwbare data voor optimale gemaalautomatisering.

Erik Berends van Waterschap Vallei en Veluwe over gemaalautomatisering bij de opname van het programma

Erik Berends van Waterschap Vallei en Veluwe over gemaalautomatisering bij de opname van het programma “Hier aan de kust”.

Een van de doelen van gemaalautomatisering is de installaties te beheren en beheersbaar te houden voor de toekomst. Goede informatie-uitwisseling is hierbij belangrijk. “Bijvoorbeeld over de uitvoer en de planning of een melding als werkzaamheden op een stuw zijn afgerond, maar ook informatie over draaiuren of peilen zijn belangrijk. Daarnaast is ook de standaardisatie van de automatisering een issue.” vertelt Berends.

De hardware in de vorm van dataloggers spelen in dit proces een belangrijke rol. Voor Vallei en Veluwe is het belangrijk dat de dataloggers en onderstations betrouwbaar zijn en dat het waterschap kennis heeft of eenvoudig kan verkrijgen over de betreffende stations. “Waar stilstand in een productiebedrijf kostenverhogend werkt, betekent dit bij een waterschap kans op overlast, milieuschade of zelfs een bedreiging van de veiligheid. Daarom is data nodig met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid”, legt Berends uit. Dat de Datawatt stations geprogrammeerd worden in IEC61131-3 is een groot voordeel omdat met deze norm de programmering van de installaties eenvoudig door meerdere partijen kan worden gedaan en naar andere fabricaten kunnen worden overgezet.

Actuele data met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Actuele data is belangrijk voor het peilbeheer en wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud. Gemaal automatisering wordt steeds belangrijker. De betrouwbaarheid van data begint al bij de programmering van het onderstation of PLC en bij de instelling van de sensoren. “Eigenlijk al bij de keuze van de oplossingen en technieken”, volgens Berends. “Bij nieuwbouw en onderhoud besteden we hier al aandacht aan.” De data wordt op centraal niveau geverifieerd, waarmee grote afwijkingen worden vastgesteld. Deze afwijkingen worden dan in samenwerking met besturingstechnici en monteurs aangepakt.

Samen het beste resultaat

Alle actuele waterstanden staan realtime op de website van het waterschap. Agrariërs en natuurbeheerders kunnen hun bedrijfsvoering hierop aanpassen. Naast de waterstanden worden ook actuele gegevens gedeeld met gemeenten, industrieën, nutsbedrijven en onderzoekers. Het delen van data is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daardoor kan rekening worden gehouden met klimaatveranderingen of infrastructurele wijzigingen. Gemaalautomatisering werkt kostenverlagend door een betere planning en onderhoud en het bespaart energie omdat de pompen slimmer worden ingezet. Berends: “We boeken samen resultaat door oog te hebben voor elkaars taken en belangen. Actuele en betrouwbare data is hiervoor belangrijk”.

Het interview met Erik Berends van Waterschap Vallei en Veluwe is te lezen in onze waterbrochure op pagina 10 en 11.  Het item van Datawatt in de uitzending van “Hier aan de kust” is te bekijken via deze link.